วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater อุปกรณ์ที่ต้องใช้ Icom id51E-T(Plus2) Raspberry pi 2 ขึ้นไป สาย Data ขั้นตอนการลง IMG Dtdxa ใน Raspi ลง IMG ใน sd card จากลิ้ง Dtdxa.img เสียบสาย data เข้ากับ raspi ใส่ sd card เสียบสายไฟทำการบูตระบบใน Raspi ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆใน Raspi ทำการขยายเนื้อความจุ sd card ใน Raspi เพื่อให้เห็นเนื้อที่ความจุจริง เข้า โปรแกรม terminal พิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config … Continue reading “วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater”

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 • Icom id51E-T(Plus2)
 • Raspberry pi 2 ขึ้นไป
 • สาย Data

ขั้นตอนการลง IMG Dtdxa ใน Raspi

 1. ลง IMG ใน sd card จากลิ้ง Dtdxa.img
 2. เสียบสาย data เข้ากับ raspi ใส่ sd card เสียบสายไฟทำการบูตระบบใน Raspi

ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆใน Raspi

  1. ทำการขยายเนื้อความจุ sd card ใน Raspi เพื่อให้เห็นเนื้อที่ความจุจริง เข้า โปรแกรม terminal

พิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config แล้วกด Enter 

เลือกเมนู 7.Advanced Options

เลือกเมนู 1.Expand Filesystem เลือก Finish ระบบจะทำการรีบูต

  1. ทำการอัพค่าต่างๆของตัว Raspi ด้วยคำสั่ง update upgrade และ rpi-update

เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งตามนี้
sudo apt-get update กดปุ่ม Entersudo apt-get upgrade กดปุ่ม Enter sudo rpi-update กดปุ่ม Enterแล้วทำการสั่งรีบูต sudo reboot กดปุ่ม Enter

  1. ตั้งค่าใน D-STAR Repeater Config โดนเปลี่ยนจาก callsign HS2YTY เป็นของตัวเอง

  1. ตั้งค่าใน ircDDB Gateway config โดนเปลี่ยนจาก callsign HS2YTY เป็นของเอง

  1. เปิดโปรแกรม ircDDB Gateway และ D-STAR Repeater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *