ขั้นตอนการตั้งให้ ircDDB Gateway และ D-STAR Repeater autostart(ต่อจากบทความที่แล้ว)

เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้ sudo su แล้วกด Enter cd /home/pi/.config/autostart แล้วกด Enter nano start_gateway.desktop แล้วกด Enter เพิ่มข้อความนี้ลงไป [Desktop Entry] Type=Application Exec=sudo ircddbgateway -gui หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่ง nano start_repeater.desktop แล้วกด Enter เพิ่มข้อความนี้ลงไป [Desktop Entry] Type=Application Exec=sudo dstarrepeater -gui หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งรีบูตระบบ sudo reboot แล้วกด Enter  

เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้

sudo su แล้วกด Enter
cd /home/pi/.config/autostart แล้วกด Enter
nano start_gateway.desktop แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความนี้ลงไป

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=sudo ircddbgateway -gui

หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter

พิมพ์คำสั่ง nano start_repeater.desktop แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความนี้ลงไป

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=sudo dstarrepeater -gui

หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter

พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งรีบูตระบบ sudo reboot แล้วกด Enter

 

D-STAR Repeater and ircDDB Gateway

D-STAR Repeater  This is the D-Star Repeater which controls homebrew repeater hardware and links into the ircDDB Gateway to allow for access to extra non-RF facilities, The hardware supported include: DVAP DV-Mega (D-Star only) GMSK Modems Soundcard repeaters (including UDRC) MMDVM (D-Star only) DV-RPTR V1, V2, and V3 Icom Terminal and Access Point modes They … Continue reading “D-STAR Repeater and ircDDB Gateway”

D-STAR Repeater 

This is the D-Star Repeater which controls homebrew repeater hardware and links into the ircDDB Gateway to allow for access to extra non-RF facilities,

The hardware supported include:

 • DVAP
 • DV-Mega (D-Star only)
 • GMSK Modems
 • Soundcard repeaters (including UDRC)
 • MMDVM (D-Star only)
 • DV-RPTR V1, V2, and V3
 • Icom Terminal and Access Point modes

They all build on 32-bit and 64-bit Linux as well as on Windows using Visual Studio 2017 on x86 and x64.

This software is licenced under the GPL v2.
Credit : https://github.com/g4klx/DStarRepeater

ircDDB Gateway

This is the ircDDB Gateway. It allows a D-Star Repeater to interface into callsign routing via ircDDB and all of the different reflector types. It includes many facilities, including:

 • Supports Icom stacks.
 • Supports homebrew repeaters.
 • Icom DD mode under Linux with Internet access.
 • Callsign routing via ircDDB.
 • D-Plus REF reflectors.
 • DExtra XRF reflectors.
 • DCS reflectors.
 • XLX reflectors.
 • CCS7 routing.
 • D-RATS data transfers.
 • Gateway DPRS data to aprs.fi.
 • Full multi lingual text and voice announcements.
 • DTMF or UR call control.
 • Remote control interface.
 • StarNet server.
 • Ability to set policies for reflector usage.

There are many external programs that allow for inserting voice or text messages, as well as remote control operation.

They all build on 32-bit and 64-bit Linux as well as on Windows using Visual Studio 2017 on x86 and x64.

This software is licenced under the GPL v2.
Credit : https://github.com/g4klx/ircDDBGateway

Downloads
For windows
D-STAR Repeater 32 bit
D-STAR Repeater 64 bit
ircDDB Gateway 32 bit
ircDDB Gateway 64 bit
All package for Yahoo Group

For Raspberry Pi 3
DTDXA build is based on raspbian – stretch  2018-06-27
dtdxa.img.zip
User : pi
Password : dtdxa

DTDXA_menu.img.zip

Special Thanks
G4KLX

D-STAR Routing System

ระบบ D-STAR ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้แบบเชื่อมต่อเข้ารีเฟลกเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งความจริงแล้วรีเฟลกเตอร์เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น เพราะระบบ D-STAR ออกแบบมาให้มีการจัดการเส้นทางของเกตเวย์(D-STAR Routing) ปัจจุบัน เทคนิคการจัดการเส้นทางของระบบดีสตาร์ (D-STAR Routing) มีอยู่สองระบบหลักๆคือ 1. Icom G2 System 2. ircDDB system ทั้งคู่มีความแตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายคือจัดการเส้นทางสำหรับเกตเวย์เหมือนกัน

ระบบ D-STAR ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้แบบเชื่อมต่อเข้ารีเฟลกเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งความจริงแล้วรีเฟลกเตอร์เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น เพราะระบบ D-STAR ออกแบบมาให้มีการจัดการเส้นทางของเกตเวย์(D-STAR Routing)

ปัจจุบัน เทคนิคการจัดการเส้นทางของระบบดีสตาร์ (D-STAR Routing) มีอยู่สองระบบหลักๆคือ
1. Icom G2 System
2. ircDDB system

ทั้งคู่มีความแตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายคือจัดการเส้นทางสำหรับเกตเวย์เหมือนกัน
Continue reading “D-STAR Routing System”