การลงทะเบียนใช้งานระบบ D-STAR

การลงทะเบียนใช้งานในระบบ US-Trust ในระบบ D-STAR ให้เลือกลงผ่านเกตเวย์ใดเกตเวย์หนึ่งเท่านั้น ในไทยเราแนะนำให้ลงผ่านเกตเวย์ที่ตั้งอยู่ที่ กสทช.

http://44.159.14.11/Dstar.do

Thailand DPlus Reflector REF087.dstargateway.org

*ในบทความอ้างอิงการใช้งานจาก Chrome Browser.

เนื่องจากระบบใช้ Protocol SSL บางครั้งระบบจะมีการเตือนดังแสดงในรูป
ให้คลิก ADVANCED และต่อด้วย Processed to 44.159.14.11(unsafe)

1. หลังจากนี้จะเข้าสู่หน้า Login ให้กด Register

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ

3. รอไม่เกิน 24 ชั่วโมง Admin จะทำการตรวจสอบ และ Active user ให้ หลังจากนั้นให้กลับมา Login อีกครั้ง ตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ เมื่อ Login เข้าไปแล้วให้กดในหัวข้อ Personal Information จะแสดงดังรูป

หัวข้อที่ 1 กรอบสีเขียว ให้เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง
หัวข้อที่ 2 กรอบสีแดง กรอกอักษร A-Z อะไรก็ได้ แต่ห้ามใช้ G และ S
ข้อมูลในหัวข้อนี้จะนำไปให้ในการตั้งค่าใช้งานฟังก์ชั่น Access Point Mode หรือ Terminal Mode
จากนั้นกด Update

เสร็จสิ้น