YSF2DMR Installation on PI-STAR

  Disk Expand เป็นการขยายพื้นบนการ์ดให้ได้ตามขนาดที่แท้จริงของการ์ด เพราะหลังจากที่เขียนอิมเมจลงไป ระบบปฏิบัติการจะมองการ์ดเท่ากับขนาดจากอิมเมจต้นฉบับ เข้าใข้ SSH Access ตามบทความก่อนหน้านี้  Click Here หลังจากที่ Login เข้า SSH เรียบร้อยแล้ว rpi-rw #สั่ง enable ให้เขียน drive ได้ sudo pistar-expand #สั่งขยายให้ระบบมองเห็นการ์ดทั้งใบ เพราะก่อนหน้านี้มองเห็นตามขนาดของอิมเมจที่ใช้ sudo reboot #สั่งรีบูตบอร์ด

 

 1. Disk Expand
  เป็นการขยายพื้นบนการ์ดให้ได้ตามขนาดที่แท้จริงของการ์ด เพราะหลังจากที่เขียนอิมเมจลงไป ระบบปฏิบัติการจะมองการ์ดเท่ากับขนาดจากอิมเมจต้นฉบับ

  1. เข้าใข้ SSH Access ตามบทความก่อนหน้านี้  Click Here
   หลังจากที่ Login เข้า SSH เรียบร้อยแล้ว
  2. rpi-rw #สั่ง enable ให้เขียน drive ได้
  3. sudo pistar-expand #สั่งขยายให้ระบบมองเห็นการ์ดทั้งใบ เพราะก่อนหน้านี้มองเห็นตามขนาดของอิมเมจที่ใช้
  4. sudo reboot #สั่งรีบูตบอร์ด

Continue reading “YSF2DMR Installation on PI-STAR”