การใช้งาน SSH Terminal บน PI-STAR

เป็นการเข้าใช้งาน SSH terminal บนหน้าเว็บด้วย PI-STAR Image. 1. ให้เพิ่ม URL : expert/ ต่อท้าย admin เช่น PI-STAR อยู่ที่ IP 192.168.1.99 ให้พิมพ์ URL บน Browser ตามนี้ http://192.168.1.99/admin/expert/ 2. Click menu ด้านบนขวามือ ชื่อ SSH Access จะแสดงดังรูป Login : pi-star password : raspberry

เป็นการเข้าใช้งาน SSH terminal บนหน้าเว็บด้วย PI-STAR Image.

1. ให้เพิ่ม URL : expert/ ต่อท้าย admin เช่น PI-STAR อยู่ที่ IP 192.168.1.99 ให้พิมพ์ URL บน Browser ตามนี้
http://192.168.1.99/admin/expert/

2. Click menu ด้านบนขวามือ ชื่อ SSH Access จะแสดงดังรูป
Login : pi-star
password : raspberry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *