ขั้นตอนการลงทะเบียน Callsign ในโหมด Digital voice DMR บน Server Brandmeister (BM) เพื่อใช้งานในกิจการวิทยุสมัครเล่น

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (chrome, firefox หรือ ie) ใส่ชื่อเว็บ https://www.radioid.net/ ในเว็บเบราว์เซอร์ 2. เลือกเมนู Regiter เพื่อทำการลงทะเบียน Callsign 3. เลื่อนลงมาหน้าล่างสุดของ เว็บเบราว์เซอร์ ติ๊กที่กรอบสี่เหลี่ยม ตรง I AGREE TO THE ABOVE TERMS AND CONDITIONS แล้วกดที่คำว่า Regiter Account 4. ใส่ Email ของเราเพื่อรับ code มาทำการ register ต่อไป 5. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว ลงในช่องต่าง เพื่อยืนยันตัวตน Frist Name : ชื่อ(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ) Last Name : นามสกุล(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ) City : เมือง(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ) State/Prov : … Continue reading “ขั้นตอนการลงทะเบียน Callsign ในโหมด Digital voice DMR บน Server Brandmeister (BM) เพื่อใช้งานในกิจการวิทยุสมัครเล่น”

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (chrome, firefox หรือ ie) ใส่ชื่อเว็บ https://www.radioid.net/ ในเว็บเบราว์เซอร์

2. เลือกเมนู Regiter เพื่อทำการลงทะเบียน Callsign

3. เลื่อนลงมาหน้าล่างสุดของ เว็บเบราว์เซอร์ ติ๊กที่กรอบสี่เหลี่ยม ตรง I AGREE TO THE ABOVE TERMS AND CONDITIONS แล้วกดที่คำว่า Regiter Account

4. ใส่ Email ของเราเพื่อรับ code มาทำการ register ต่อไป

5. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว ลงในช่องต่าง เพื่อยืนยันตัวตน

Frist Name : ชื่อ(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ)

Last Name : นามสกุล(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ)

City : เมือง(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ)

State/Prov : เลือกจังหวัด ถ้าไม่มีเลือกอะไรก็ได้

 Email Address : ใส่อีเมล์

Password : ใส่พาสเวิร์ด หมายเหตุ ต้องมีการใส่สัญญาลักษณ์ แล้วตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้วย เช่น @Boy12345

Password Verifictaion : ใส่พาสเวิร์ด เดิมอีกครั้งให้เหมือนบรรทัดบน

          Amateur License Document : กดเพื่อส่ง รูป สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อยืนยันตัวตน

6. กดติ๊ก ในกรอบที่เขียนว่า ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ แล้วทำการตอบคำถาม ซึ่งคำถามจะเปลี่ยนไปเลื่อยๆ แล้วกดยืนยัน

7. เมื่อตอบถูกจะมีรูปเครื่องหมายถูกขึ้น แล้วกดปุ่ม Regiter

รอการยืนยันจากผู้ดูแลประมาณ สอง-สามวัน จะได้รับ Email พร้อม id callsign กลับมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *