ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7

ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/userreg.cgi 2. ใส่ callsign ลงในช่องว่าง แล้วกด Validate 3. กรอกคำถามข้อมูล ตัวอย่างดังนี้ Country : ประเทศที่อยู่อาศัย (ประเทศไทยจะมีเลขนำหน้า 520) Callsign : ใส่ callsign ของผู้สมัคร First Name : ชื่อของผู้สมัคร Last Name : นามสกุลของผู้สมัคร City : เขต หรืออำเภอ ของผู้สมัคร State/Prov : เลือกจังหวัดของผู้สมัคร ไม่มีให้ เลือก ใส่ BANGKOK แทน Radio Type : CCS7 EMail Address : ใส่ EMAIL … Continue reading “ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7”

ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/userreg.cgi

2. ใส่ callsign ลงในช่องว่าง แล้วกด Validate

3. กรอกคำถามข้อมูล ตัวอย่างดังนี้

Country : ประเทศที่อยู่อาศัย (ประเทศไทยจะมีเลขนำหน้า 520)

Callsign : ใส่ callsign ของผู้สมัคร

First Name : ชื่อของผู้สมัคร

Last Name : นามสกุลของผู้สมัคร

City : เขต หรืออำเภอ ของผู้สมัคร

State/Prov : เลือกจังหวัดของผู้สมัคร ไม่มีให้ เลือก ใส่ BANGKOK แทน

Radio Type : CCS7

EMail Address : ใส่ EMAIL ของผู้สมัคร

4. กรอกข้อมูล ขวามือ ให้ตรงกลับรูปภาพ แล้วกด REGISTER

5. หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ EMAIL ตอบกลับประมาณ 2-3 วัน เพื่อแจ้งเลข ID CCS7 บ้างท่านอาจจะมีการร้องขอ ให้ส่งรูปบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *