วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater อุปกรณ์ที่ต้องใช้ Icom id51E-T(Plus2) Raspberry pi 2 ขึ้นไป สาย Data ขั้นตอนการลง IMG Dtdxa ใน Raspi ลง IMG ใน sd card จากลิ้ง Dtdxa.img เสียบสาย data เข้ากับ raspi ใส่ sd card เสียบสายไฟทำการบูตระบบใน Raspi ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆใน Raspi ทำการขยายเนื้อความจุ sd card ใน Raspi เพื่อให้เห็นเนื้อที่ความจุจริง เข้า โปรแกรม terminal พิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config … Continue reading “วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater”

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 • Icom id51E-T(Plus2)
 • Raspberry pi 2 ขึ้นไป
 • สาย Data

ขั้นตอนการลง IMG Dtdxa ใน Raspi

 1. ลง IMG ใน sd card จากลิ้ง Dtdxa.img
 2. เสียบสาย data เข้ากับ raspi ใส่ sd card เสียบสายไฟทำการบูตระบบใน Raspi

ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆใน Raspi

  1. ทำการขยายเนื้อความจุ sd card ใน Raspi เพื่อให้เห็นเนื้อที่ความจุจริง เข้า โปรแกรม terminal

พิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config แล้วกด Enter 

เลือกเมนู 7.Advanced Options

เลือกเมนู 1.Expand Filesystem เลือก Finish ระบบจะทำการรีบูต

  1. ทำการอัพค่าต่างๆของตัว Raspi ด้วยคำสั่ง update upgrade และ rpi-update

เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งตามนี้
sudo apt-get update กดปุ่ม Entersudo apt-get upgrade กดปุ่ม Enter sudo rpi-update กดปุ่ม Enterแล้วทำการสั่งรีบูต sudo reboot กดปุ่ม Enter

  1. ตั้งค่าใน D-STAR Repeater Config โดนเปลี่ยนจาก callsign HS2YTY เป็นของตัวเอง

  1. ตั้งค่าใน ircDDB Gateway config โดนเปลี่ยนจาก callsign HS2YTY เป็นของเอง

  1. เปิดโปรแกรม ircDDB Gateway และ D-STAR Repeater

D-STAR Repeater and ircDDB Gateway

D-STAR Repeater  This is the D-Star Repeater which controls homebrew repeater hardware and links into the ircDDB Gateway to allow for access to extra non-RF facilities, The hardware supported include: DVAP DV-Mega (D-Star only) GMSK Modems Soundcard repeaters (including UDRC) MMDVM (D-Star only) DV-RPTR V1, V2, and V3 Icom Terminal and Access Point modes They … Continue reading “D-STAR Repeater and ircDDB Gateway”

D-STAR Repeater 

This is the D-Star Repeater which controls homebrew repeater hardware and links into the ircDDB Gateway to allow for access to extra non-RF facilities,

The hardware supported include:

 • DVAP
 • DV-Mega (D-Star only)
 • GMSK Modems
 • Soundcard repeaters (including UDRC)
 • MMDVM (D-Star only)
 • DV-RPTR V1, V2, and V3
 • Icom Terminal and Access Point modes

They all build on 32-bit and 64-bit Linux as well as on Windows using Visual Studio 2017 on x86 and x64.

This software is licenced under the GPL v2.
Credit : https://github.com/g4klx/DStarRepeater

ircDDB Gateway

This is the ircDDB Gateway. It allows a D-Star Repeater to interface into callsign routing via ircDDB and all of the different reflector types. It includes many facilities, including:

 • Supports Icom stacks.
 • Supports homebrew repeaters.
 • Icom DD mode under Linux with Internet access.
 • Callsign routing via ircDDB.
 • D-Plus REF reflectors.
 • DExtra XRF reflectors.
 • DCS reflectors.
 • XLX reflectors.
 • CCS7 routing.
 • D-RATS data transfers.
 • Gateway DPRS data to aprs.fi.
 • Full multi lingual text and voice announcements.
 • DTMF or UR call control.
 • Remote control interface.
 • StarNet server.
 • Ability to set policies for reflector usage.

There are many external programs that allow for inserting voice or text messages, as well as remote control operation.

They all build on 32-bit and 64-bit Linux as well as on Windows using Visual Studio 2017 on x86 and x64.

This software is licenced under the GPL v2.
Credit : https://github.com/g4klx/ircDDBGateway

Downloads
For windows
D-STAR Repeater 32 bit
D-STAR Repeater 64 bit
ircDDB Gateway 32 bit
ircDDB Gateway 64 bit
All package for Yahoo Group

For Raspberry Pi 3
DTDXA build is based on raspbian – stretch  2018-06-27
dtdxa.img.zip
User : pi
Password : dtdxa

DTDXA_menu.img.zip

Special Thanks
G4KLX

การเพิ่ม REF087 (Dplus) ให้กับ Hotspot ที่ใช้ Pi-Star

เนื่องจากใน Dplus_Hosts files ของ Pi-Star ยังไม่รู้จัก REF087 จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกใช้ได้จาก drop-down list จนกว่าผู้พัฒนา Pi-Star จะเพิ่มเข้าไปให้ในอัพเดทใหม่ เราจึงต้องมาทำการเพิ่มให้มันเองด้วยขั้นตอนตามนี้ เริ่มจากเข้าหน้าผู้ดูแลของ Pi–Star Dashboard ผ่าน Web Browser (Google Chrome, Internet Explorer หรือ Mozzilla Firefox ก็ได้) เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ http://pi-star/admin/ ลงในช่อง url แล้วกด Enter ถ้าไม่สำเร็จ ให้แทน pi-star ด้วยเลข ip ของ hotspot เช่น http://192.168.0.201/admin/ กรุณาทำความเข้าใจกับความหมายของข้อความที่ท่านจะได้เจอในการอธิบายนี้ <spb> หมายความว่าให้เคาะ spacebar 1 ครั้ง <Tab> หมายความว่าให้เคาะ Tab 1 ครั้ง Username: pi-star Password: … Continue reading “การเพิ่ม REF087 (Dplus) ให้กับ Hotspot ที่ใช้ Pi-Star”

เนื่องจากใน Dplus_Hosts files ของ Pi-Star ยังไม่รู้จัก REF087 จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกใช้ได้จาก drop-down list จนกว่าผู้พัฒนา Pi-Star จะเพิ่มเข้าไปให้ในอัพเดทใหม่ เราจึงต้องมาทำการเพิ่มให้มันเองด้วยขั้นตอนตามนี้

เริ่มจากเข้าหน้าผู้ดูแลของ PiStar Dashboard ผ่าน Web Browser (Google Chrome, Internet Explorer หรือ Mozzilla Firefox ก็ได้)

เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ http://pi-star/admin/ ลงในช่อง url แล้วกด Enter

ถ้าไม่สำเร็จ ให้แทน pi-star ด้วยเลข ip ของ hotspot เช่น http://192.168.0.201/admin/

กรุณาทำความเข้าใจกับความหมายของข้อความที่ท่านจะได้เจอในการอธิบายนี้
<spb> หมายความว่าให้เคาะ spacebar 1 ครั้ง
<Tab> หมายความว่าให้เคาะ Tab 1 ครั้ง
Username: pi-star
Password: raspberry

คลื๊กไปที่ Configuration

คลิ๊ก Expert

คลิ๊ก SSH Access

pi-star login: pi-star
password: raspberry

พิมพ์คำสั่งตามนี้ทีละบรรทัดแล้วเคาะ Enter ตามทุกบรรทัด

rpi-rw
sudo<spb>su
cd
sudo<spb>nano<spb>DPlus_Hosts.txt

พิมพ์ REF087<Tab>119.59.116.122<Tab>L เพิ่มลงบนบรรทัดสุดท้ายให้เหมือนในภาพ

- เสร็จแล้วกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้และตามด้วยปุ่ม X พร้อมกัน
- จากนั้นกดปุ่ม Y เพื่อยื่นยันการแก้ไข
- แล้วตามด้วยกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึก

พิมพ์ sudo<spb>reboot แล้วกด Enter

หลังจากบูตใหม่แล้ว ให้กลับมาที่หน้า Configuration

- เลื่อนลงมาเพื่อตั้งค่าที่ D-Star Configuration
- ที่ Default Reflector ให้เลือก Text Entry แล้วพิมพ์ REF087
- ส่วนตัวท้ายให้เลือก C ตามภาพ
- กด Apply Changes
http://ref087.dstargateway.org/
เครดิต HS8JCV

การตั้งการค่าใช้งาน software RS-MS3W สำหรับ Access Point Mode และ Terminal Mode ของ ID-51E-T

ต่อเนื่องจากการลงทะเบียน G3 Gateway การตั้งค่าการใช้งาน software สำหรับ Access Point Mode และ Terminal Mode *ฟังก์ชั่นนี้ระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องเป็น Public IP เท่านั้น และต้องทำการ Forward port หมายเลข 40,000 มายัง Computer ที่เราใช้รันโปรแกรม RS-MS3W  สามารถดาวโหลดไดรเวอร์สำหรับสาย Data Link เทียบเท่า ได้ตามลิ้งค์นี้ http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm สามารถดาวโหลด Software RS-MS3W จากเว็บ ICOM Japan โดยตรงได้ตามลิ้งค์นี้ http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/RS-MS3W/1_14/RS-MS3W_1.14.zip เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก Setting แล้วเลือก Com Port ของสาย Data Link   ถ้าไม่แน่ใจสามารถเช็คค่า Com Port ได้จาก Device Manager Gateway … Continue reading “การตั้งการค่าใช้งาน software RS-MS3W สำหรับ Access Point Mode และ Terminal Mode ของ ID-51E-T”

ต่อเนื่องจากการลงทะเบียน G3 Gateway

การตั้งค่าการใช้งาน software สำหรับ Access Point Mode และ Terminal Mode

*ฟังก์ชั่นนี้ระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องเป็น Public IP เท่านั้น และต้องทำการ Forward port หมายเลข 40,000 มายัง Computer ที่เราใช้รันโปรแกรม RS-MS3W 

สามารถดาวโหลดไดรเวอร์สำหรับสาย Data Link เทียบเท่า ได้ตามลิ้งค์นี้
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

สามารถดาวโหลด Software RS-MS3W จากเว็บ ICOM Japan โดยตรงได้ตามลิ้งค์นี้
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/RS-MS3W/1_14/RS-MS3W_1.14.zip

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก Setting แล้วเลือก Com Port ของสาย Data Link   ถ้าไม่แน่ใจสามารถเช็คค่า Com Port ได้จาก Device Manager

Gateway Repeater : ให้กรอกชื่อโดเมนหรือหมายเลข IP ของ gateway ที่เราได้ไปลงทะเบียนเอาไว้แล้ว
Terminal/AP Call Sign : ใส่ค่าให้สอดคล้องกับตอนที่เราลงทะเบียนใว้ในส่วนของ Access Point
Gateway Type : เลือก Global
Allowed Call sign : ให้เลือก Disable   ถ้าต้องการเลือก Enable จะต้องเพิ่ม Callsigns ที่อนุญาตให้ใช้ผ่านเกตเวย์นี้ได้ใน List ด้านล่าง

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Start
หลังจากนี้ให้ตั้งความถี่ที่จะใช้งานที่เครื่องวิทยุ แล้วจึงเข้าไปตั้งให้เป็นโหมด DV Gateway

กดปุ่มเมนู และเลือก DV Gateway
เลือก Access Point Mode หรือ Terminal Mode

ทดสอบกดคีย์จากเครื่องวิทยุดีสตาร์อีกเครื่อง หากทุกอย่างถูกต้องจะต้องมีสถานะแสดงให้เห็นทางด้านซ้ายมือด้านล่างของโปรแกรม

ในกรณีที่เลือกเป็น Terminal Mode สามารถใช้เครื่อง ID-51E-T ดังกล่าวคุยผ่านสายโปรแกรมได้เลย โดยต้องตั้งค่า Call Sign ปลายทาง(To)ให้ถูกต้อง

อย่างกรณีในรูปหมายถึง ปลายทาง(To)ที่เราต้องการให้เสียงของเราไปออกอากาศคือ Repeater E24DA C   หากทุกอย่างถูกต้องเมื่อเรากดคีย์และพูด เสียงของเราจะไปออกอากาศที่ Repeater E24DA module C (VHF)

ในทำนองเดียวกันถ้าสถานีที่ได้ยินเสียงเราต้องการสนทนากลับมาหาเรา จะต้องตั้งค่าปลายทาง(To)เป็นนามเรียกขานของเรา ถึงจะสามารถส่งเสียงกลับมาถึงวิทยุเราได้

MMDVM Jambo Spot (Chinese Version) vs MMDVM Hat (VHF Customized)

MMDVM Jambo Spot (Chinese Version) จากการทดสอบโดยตั้งค่าความถี่ที่ 145.550 MHz ผลลัพธ์ตามรูปด้านบน ปรากฏว่ามีความถี่แปลกปลอมเกิดขึ้นเยอะมาก และสัญญาณหลักมีความแรงต่ำกว่าความถี่แปลกปลอมด้วยซ้ำ เพราะตัวบอร์ดออกแบบมาให้ใช้ในช่วงความถี่ UHF เป็นหลัก MMDVM Hat (VHF Customized) จากรูปด้านบนคือผลลัพธ์ของ MMDVM Hat ที่ออกแบบวงจรใหม่ให้ทำงานเหมาะสมในย่าน VHF

MMDVM Jambo Spot (Chinese Version)

จากการทดสอบโดยตั้งค่าความถี่ที่ 145.550 MHz ผลลัพธ์ตามรูปด้านบน ปรากฏว่ามีความถี่แปลกปลอมเกิดขึ้นเยอะมาก และสัญญาณหลักมีความแรงต่ำกว่าความถี่แปลกปลอมด้วยซ้ำ เพราะตัวบอร์ดออกแบบมาให้ใช้ในช่วงความถี่ UHF เป็นหลัก

MMDVM Hat (VHF Customized)

จากรูปด้านบนคือผลลัพธ์ของ MMDVM Hat ที่ออกแบบวงจรใหม่ให้ทำงานเหมาะสมในย่าน VHF

การลงทะเบียนใช้งานระบบ D-STAR

การลงทะเบียนใช้งานในระบบ US-Trust ในระบบ D-STAR ให้เลือกลงผ่านเกตเวย์ใดเกตเวย์หนึ่งเท่านั้น ในไทยเราแนะนำให้ลงผ่านเกตเวย์ที่ตั้งอยู่ที่ กสทช. http://e24da.dstargateway.org/Dstar.do 1. หลังจากนี้จะเข้าสู่หน้า Login ให้กด Register 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ 3. รอไม่เกิน 24 ชั่วโมง Admin จะทำการตรวจสอบ และ Active user ให้ หลังจากนั้นให้กลับมา Login อีกครั้ง ตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ เมื่อ Login เข้าไปแล้วให้กดในหัวข้อ Personal Information จะแสดงดังรูป หัวข้อที่ 1 กรอบสีเขียว ให้เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง หัวข้อที่ 2 กรอบสีแดง กรอกอักษร A-Z อะไรก็ได้ แต่ห้ามใช้ G และ S ข้อมูลในหัวข้อนี้จะนำไปให้ในการตั้งค่าใช้งานฟังก์ชั่น Access Point Mode … Continue reading “การลงทะเบียนใช้งานระบบ D-STAR”

การลงทะเบียนใช้งานในระบบ US-Trust ในระบบ D-STAR ให้เลือกลงผ่านเกตเวย์ใดเกตเวย์หนึ่งเท่านั้น ในไทยเราแนะนำให้ลงผ่านเกตเวย์ที่ตั้งอยู่ที่ กสทช.

http://e24da.dstargateway.org/Dstar.do

1. หลังจากนี้จะเข้าสู่หน้า Login ให้กด Register

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ

3. รอไม่เกิน 24 ชั่วโมง Admin จะทำการตรวจสอบ และ Active user ให้ หลังจากนั้นให้กลับมา Login อีกครั้ง ตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ เมื่อ Login เข้าไปแล้วให้กดในหัวข้อ Personal Information จะแสดงดังรูป

หัวข้อที่ 1 กรอบสีเขียว ให้เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง
หัวข้อที่ 2 กรอบสีแดง กรอกอักษร A-Z อะไรก็ได้ แต่ห้ามใช้ G และ S
ข้อมูลในหัวข้อนี้จะนำไปให้ในการตั้งค่าใช้งานฟังก์ชั่น Access Point Mode หรือ Terminal Mode
จากนั้นกด Update

เสร็จสิ้น

Pi-star บนหน่วยความจำ eMMC ของ NanoPi NEO Air

eMMC (embedded MultiMedia Card ) เป็นเทคโนโลยีหน่วยความจำที่ใช้ในสมาร์ทโฟน เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง Class 200 มีความเร็วในการเขียนอ่าน-เขียน อยู่ที่ประมาณ 100 MB/วินาที SD Card (Secure Digital Card) อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล แบบ nand Flash Memory ที่มีการนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Class 10 โอนถ่ายข้อมูลขั้นต่ำได้ที่ความเร็ว 10 MB / วินาที

eMMC (embedded MultiMedia Card ) เป็นเทคโนโลยีหน่วยความจำที่ใช้ในสมาร์ทโฟน
เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง Class 200 มีความเร็วในการเขียนอ่าน-เขียน อยู่ที่ประมาณ 100 MB/วินาที
SD Card (Secure Digital Card) อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล แบบ nand Flash Memory ที่มีการนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Class 10 โอนถ่ายข้อมูลขั้นต่ำได้ที่ความเร็ว 10 MB / วินาที

Continue reading “Pi-star บนหน่วยความจำ eMMC ของ NanoPi NEO Air”

YSF2DMR Installation on PI-STAR

  Disk Expand เป็นการขยายพื้นบนการ์ดให้ได้ตามขนาดที่แท้จริงของการ์ด เพราะหลังจากที่เขียนอิมเมจลงไป ระบบปฏิบัติการจะมองการ์ดเท่ากับขนาดจากอิมเมจต้นฉบับ เข้าใข้ SSH Access ตามบทความก่อนหน้านี้  Click Here หลังจากที่ Login เข้า SSH เรียบร้อยแล้ว rpi-rw #สั่ง enable ให้เขียน drive ได้ sudo pistar-expand #สั่งขยายให้ระบบมองเห็นการ์ดทั้งใบ เพราะก่อนหน้านี้มองเห็นตามขนาดของอิมเมจที่ใช้ sudo reboot #สั่งรีบูตบอร์ด

 

 1. Disk Expand
  เป็นการขยายพื้นบนการ์ดให้ได้ตามขนาดที่แท้จริงของการ์ด เพราะหลังจากที่เขียนอิมเมจลงไป ระบบปฏิบัติการจะมองการ์ดเท่ากับขนาดจากอิมเมจต้นฉบับ

  1. เข้าใข้ SSH Access ตามบทความก่อนหน้านี้  Click Here
   หลังจากที่ Login เข้า SSH เรียบร้อยแล้ว
  2. rpi-rw #สั่ง enable ให้เขียน drive ได้
  3. sudo pistar-expand #สั่งขยายให้ระบบมองเห็นการ์ดทั้งใบ เพราะก่อนหน้านี้มองเห็นตามขนาดของอิมเมจที่ใช้
  4. sudo reboot #สั่งรีบูตบอร์ด

Continue reading “YSF2DMR Installation on PI-STAR”

Bluetooth connection to send data for Digital Amateur Radio.

วิทยุสื่อสารในระบบดิจิตอลนั้น สามารถนำ Bluetooth มาใช้ในการเชื่อมต่อส่งข้อมูล แบบไร้สายได้ โดยเราสามารถเซ็ตค่าให้ Bluetooth HC-05 เชื่อมต่อส่งข้อมูลกันระหว่างตัวที่ทำงานเป็น Master กับ Slave นั้นจะต้องใช้คำสั่งที่เรียกว่า AT Command Set ซึ่งมันก็คือชุดคำสั่งที่เอาไว้ใช้สำหรับการควบคุมตัว  HC-05 การทำให้ HC-05 ทำงานเป็น Slave เราต่อ Arduino Uno เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วใช้ โค้ดนี้ codeHC-05  โหลดโค้ดโปรแกรมไปยัง Arduino Uno

วิทยุสื่อสารในระบบดิจิตอลนั้น สามารถนำ Bluetooth มาใช้ในการเชื่อมต่อส่งข้อมูล แบบไร้สายได้ โดยเราสามารถเซ็ตค่าให้ Bluetooth HC-05 เชื่อมต่อส่งข้อมูลกันระหว่างตัวที่ทำงานเป็น Master กับ Slave นั้นจะต้องใช้คำสั่งที่เรียกว่า AT Command Set ซึ่งมันก็คือชุดคำสั่งที่เอาไว้ใช้สำหรับการควบคุมตัว  HC-05 การทำให้ HC-05 ทำงานเป็น Slave เราต่อ Arduino Uno เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วใช้ โค้ดนี้ codeHC-05  โหลดโค้ดโปรแกรมไปยัง Arduino Uno

Continue reading “Bluetooth connection to send data for Digital Amateur Radio.”