ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งานกับ MMDVM devices

ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งาน MMDVM กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น DVMEGA, MMDVM Hat, MMDVM Board ฯลฯ 1. ทำการโหลด Pi-Star image จากเว็บ http://www.pistar.uk/downloads/ โดยเลือก image ตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้กับ Raspberry pi ให้ดาวน์โหลด Pi-Star_RPi_V3.4.8-Dec-2017.zip 2. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในระหว่างที่กำลังดาวน์โหลดอิมเมจ  ให้ไปสร้าง file การตั้งค่าใช้งาน wifi โดยเข้าไปที่เว็บ http://www.pistar.uk/wifi_builder.php ใส่ค่าอุปกรณ์ wifi ของเราเองลงไป แล้วกด Submit เว็บจะสร้าง file ขึ้นมาอันนึงชื่อว่า wpa_supplicant.conf ซึ่งเราจะนำมาใช้ในขั้นตอนต่อไป SSID : ชื่อ wifi ของเราที่บ้านหรือมือถือ PSK : รหัสเชื่อมต่อ wifi ของเรา 3. … Continue reading “ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งานกับ MMDVM devices”

ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งาน MMDVM กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น DVMEGA, MMDVM Hat, MMDVM Board ฯลฯ

1. ทำการโหลด Pi-Star image จากเว็บ http://www.pistar.uk/downloads/ โดยเลือก image ตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้กับ Raspberry pi ให้ดาวน์โหลด Pi-Star_RPi_V3.4.8-Dec-2017.zip

2. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในระหว่างที่กำลังดาวน์โหลดอิมเมจ  ให้ไปสร้าง file การตั้งค่าใช้งาน wifi โดยเข้าไปที่เว็บ http://www.pistar.uk/wifi_builder.php

ใส่ค่าอุปกรณ์ wifi ของเราเองลงไป แล้วกด Submit เว็บจะสร้าง file ขึ้นมาอันนึงชื่อว่า wpa_supplicant.conf ซึ่งเราจะนำมาใช้ในขั้นตอนต่อไป

SSID : ชื่อ wifi ของเราที่บ้านหรือมือถือ

PSK : รหัสเชื่อมต่อ wifi ของเรา

3. ทำการ Extract file อิมเมจที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้

4. ทำการ write image ด้วยโปรแกรม Win32 Disk Imager

เลือกไฟล์อิมเมจ(.img)จากโฟลเดอร์ที่เรา extract ไปไว้ในข้อ 3 แล้วเลือก device เป็นไดร์ sdcard ที่จะนำไปใช้กับ MMDVM  แล้วกด Write และรอจนกระทั่งโปรแกรมทำการเขียนเสร็จ

5.  ก๊อปปี้ไฟล์ wpa_supplicant.conf ที่เราสร้างไว้ มาวางลงใน sdcard  แล้วนำ sdcard นี้ไปใส่ในอุปกรณ์ MMDVM และเปิดใช้งานได้ทันทีกับ wifi ที่ตั้งไว้

จบ อิอิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *