การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar

การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar การตั้งค่า Hotspot ใช่ค่าตามภาพในหน้า comfig โหมด DMR Config แล้วกด apply changes เข้าเมนู Expert เข้าเมนู DMG GW แก้ตามรูป แล้วกด apply changes การตั้งค่าในส่วนของ วิทยุ ตามตัวอย่างใช้ Expert EP-868D เข้าเมนู Talk Groups เพิ่ม TG6 ตามรูป เพิ่ม CH. ตามรูปเพื่อใช้งานงาน TG6 โดยตั้งค่าความถี่ใหม่ตาม Hotspot ที่ใช้งาน

การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar

การตั้งค่า Hotspot

  • ใช่ค่าตามภาพในหน้า comfig โหมด DMR Config แล้วกด apply changes
  • เข้าเมนู Expert
  • เข้าเมนู DMG GW
  • แก้ตามรูป แล้วกด apply changes

การตั้งค่าในส่วนของ วิทยุ ตามตัวอย่างใช้ Expert EP-868D

  • เข้าเมนู Talk Groups
  • เพิ่ม TG6 ตามรูป
  • เพิ่ม CH. ตามรูปเพื่อใช้งานงาน TG6 โดยตั้งค่าความถี่ใหม่ตาม Hotspot ที่ใช้งาน