วิธีการใช้งานและตั้งค่า cross เสียง จาก DMR Dstar

วิธีการใช้งานและตั้งค่า cross เสียง จาก DMR Dstar ในฝั่งของวิทยุ DMR 1.เข้าเมนู Configuration ใน pistar 2.เลือกหัวข้อ DMR Configuration ตั้ง DMR Master: DMRGateway แล้วกด Apply Changes 3.ตั้งค่าตามภาพ แล้วกด Apply Changes 4.เข้าเมนู Expert 5.เข้าเมนู DMR GW ในรูปแบบ Full Edit 6.แก้ไขตามภาพ แล้วกด Apply Changes 7.สั่ง รีบูต hotspot ใหม่ ในฝั่งของ DSTAR กด DTMF ไปที่ Refector XLX520D โดย กด DTMF D520D http://xlx.dtdxa.com/index.php

วิธีการใช้งานและตั้งค่า cross เสียง จาก DMR <<<>>> Dstar

ในฝั่งของวิทยุ DMR
1.เข้าเมนู Configuration ใน pistar
2.เลือกหัวข้อ DMR Configuration ตั้ง DMR Master: DMRGateway แล้วกด Apply Changes

3.ตั้งค่าตามภาพ แล้วกด Apply Changes

4.เข้าเมนู Expert

5.เข้าเมนู DMR GW ในรูปแบบ Full Edit

6.แก้ไขตามภาพ แล้วกด Apply Changes

7.สั่ง รีบูต hotspot ใหม่

ในฝั่งของ DSTAR
กด DTMF ไปที่ Refector XLX520D โดย กด DTMF D520D

http://xlx.dtdxa.com/index.php

2 thoughts on “วิธีการใช้งานและตั้งค่า cross เสียง จาก DMR Dstar”

  1. ของผมลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแต่ยังหาห้อง520ไม่เจอมีข้อผิดพลาดจุดใหนขอความรู้จากท่านแอดมินชี้แนะด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *