AMPRNet101 – อะไรคือ IP Class44

ก่อนเราจะพูดถึง AMPRNet ได้นั้นก็คงจะต้องท้าวความก่อนว่า IP Address คืออะไร มันคือสิ่งที่ระบุตัวตนของ computer และ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น printer, switch, router, อุปกรณ์ mobile อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ TCP/IP network ได้ ซึ่ง IP address จะเป็นตัวบ่งบอกถึงที่อยู่ของ node ในระบบ network และมักจะเขียนอยู่ในรูปตัวเลข 4 ชุดเช่น 172.16.12.1 https://saixiii.com/what-is-ip-address/ IP Address แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. Private IP Address ใช้ภายในเครือข่าย ไม่สามารถเข้าถึงจากเครื่อข่ายภายนอกได้โดยจะสามารถสังเกตได้จากช่วงของ IP Address ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ เช่น10.0.0.0 – 10.255.255.255172.16.0.0 – 172.31.255.255192.168.0.0 – 192.168.255.255 2. … Continue reading “AMPRNet101 – อะไรคือ IP Class44”

ก่อนเราจะพูดถึง AMPRNet ได้นั้นก็คงจะต้องท้าวความก่อนว่า IP Address คืออะไร

มันคือสิ่งที่ระบุตัวตนของ computer และ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น printer, switch, router, อุปกรณ์ mobile อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ TCP/IP network ได้ ซึ่ง IP address จะเป็นตัวบ่งบอกถึงที่อยู่ของ node ในระบบ network และมักจะเขียนอยู่ในรูปตัวเลข 4 ชุดเช่น 172.16.12.1

https://saixiii.com/what-is-ip-address/

IP Address แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. Private IP Address ใช้ภายในเครือข่าย ไม่สามารถเข้าถึงจากเครื่อข่ายภายนอกได้
โดยจะสามารถสังเกตได้จากช่วงของ IP Address ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ เช่น
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

2. Public IP Address ใช้สำหรับเครือข่ายที่ต้องการให้ทุกเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้
(รวมทั้งการเข้าถึงจาก Private IP Address) โดยการใช้งานจะอยู่กับผู้ให้บริการเป็นส่วนใหญ่

กลับเข้าเรื่อง AMPRNet

AMPRNet เป็น Public IP Address ที่จัดสรรไว้ให้กับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก
ตั้งแต่ปี1981 โดยจัดสรรไว้ที่ 44.0.0.0/8 เป็นจำนวนกว่า 16,777,216 IPs

โดยในไทยได้รับการจัดสรรไว้ที่ 44.159.0.0/20 เป็นจำนวนกว่า 4,094 IPs

ซึ่งการนำเอา AMPRNet มาใช้งานนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก และจะต้องมีความรู้เฉพาะทาง
เนื่องจากจะต้องเข้าใจหลักการต่างๆเกี่ยวกับ Network รวมไปถึงการตั้งค่า Router
ถึงแม้ว่าจะตั้งค่าได้สำเร็จ ก็จะพบกับปัญหาการเชื่อมต่อข้ามทวีป ส่งผลให้ช้าและไม่เสถียร

นอกจากวิธีข้างต้นก็ยังมีอีกวิธีคือการนำเอา AMPRNet มาประกาศใช้ผ่านผู้ให้บริการในไทย
ซึ่งทางเราเลือกใช้วิธีดังกล่าวด้วยความอนุเคราะห์ของ บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด
ทำให้เราสามารถนำเอา AMPRNet มาใช้งานในไทยได้โดยไม่ติดปัญหาการเชื่อมต่อข้ามทวีป
โดยทางเราได้รับการจัดสรรไว้ที่ 44.159.12.0/22 เป็นจำนวนกว่า 1,022 IPs

และทางเราได้จัดทำ VPN Public IP Address เพื่อไว้ให้บริการแก่นักวิทยุสมัครเล่นไทย
เพื่อส่งเสริมในการทดลองและพัฒนาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆในกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย

*** VPN Public IP Address ยังอยู่ในขั้นทดลองภายใน เมื่อระบบพร้อม ***
*** ทางเราจะเปิดให้นักวิทยุสมัครเล่นไทยทุกท่านได้แจ้งความจำนงขอใช้ทันที ***
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ VPN Public IP Address ได้ที่
http://bit.ly/dtdxa_line44

ศึกษารายละเอียดของ AMPRNet เพิ่มเติมได้ที่ ampr.org

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

XLX520 : Multiprotocol Cross Gateway Reflector

ในขณะนี้ทางเราได้ติดตั้งชิปถอดรหัส AMBE3000 ให้กับ Gateway Reflector XLX520 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 8ชิป ซึ่งทำให้ระบบของเราสามารถ Cross ข้อมูลเสียง D-STAR <-> DMR พร้อมๆกันได้สูงสุดถึง 4 Modules(ล็อคการใช้งานไว้ที่ D, N, T, Y) โดยมีการแบ่งลักษณะการใช้งาน Module ต่างๆไว้ดังนี้– Module D ซึ่งเป็น default module ของ DMRgateway จึงใช้สำหรับการสนทนาระหว่าง D-STAR <-> DMR เป็นหลัก– Module N เชื่อมโยงไปยัง NXDN Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> NXDN)– Module T เชื่อมโยงไปยัง PEANUT ของ PA7LIM … Continue reading “XLX520 : Multiprotocol Cross Gateway Reflector”

ในขณะนี้ทางเราได้ติดตั้งชิปถอดรหัส AMBE3000 ให้กับ Gateway Reflector XLX520 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 8ชิป

ซึ่งทำให้ระบบของเราสามารถ Cross ข้อมูลเสียง D-STAR <-> DMR พร้อมๆกันได้สูงสุดถึง 4 Modules(ล็อคการใช้งานไว้ที่ D, N, T, Y)

โดยมีการแบ่งลักษณะการใช้งาน Module ต่างๆไว้ดังนี้
– Module D ซึ่งเป็น default module ของ DMRgateway จึงใช้สำหรับการสนทนาระหว่าง D-STAR <-> DMR เป็นหลัก
– Module N เชื่อมโยงไปยัง NXDN Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> NXDN)
– Module T เชื่อมโยงไปยัง PEANUT ของ PA7LIM จึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (PNUT <-> D-STAR <-> DMR)
– Module Y เชื่อมโยงไปยัง YSF Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> C4FM)

ในอนาคตอันใกล้นี้ทางเรากำลังจะทำการเชื่อมโยง XLX520 เข้าสู่ TalkGroup(TG) ของ Brandmeister(BM) ซึ่งจะทำให้สามารถ Cross D-STAR <-> DMR <-> DMR(BM)
และเพิ่มจำนวนชิปถอดรหัส AMBE3000 เป็น 16ชิป เพื่อให้เพียงพอต่อการศึกษาและค้นคว้าในกิจการวิทยุสมัครเล่นบนระบบดิจิตอลของไทย

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับทางเราเพื่อนำมาพัฒนาระบบและกิจการวิทยุสมัครเล่นบนระบบดิจิตอลของไทย ร่วมสนับสนุน

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

Pi-Star: How to update Host IP

73, E24YUJNapont Kitiwiriyakul


เข้าหน้าเว็บ http://pistar_ip/admin/expert/ssh_access.php
(แก้ไข pistar_ip เป็นเลขไอพีของอุปกรณ์ท่าน)
user: pi-star
password: raspberry (ถ้าเปลี่ยนก็ตามที่ท่านเปลี่ยน)
(Password จะไม่แสดงผล พิมพ์เรียบร้อยแล้ว Enter ได้ทันที)
เมื่อ Login เข้าได้เรียบร้อยพิมพ์คำสั่งตามลำดับ ดังนี้
1. rpi-rw (Enter)
2. sudo HostFilesUpdate.sh (Enter) รอซักครู่ให้โปรแกรมทำงาน
3. sudo reboot (Enter) อุปกรณ์ของท่านจะรีบูทใหม่ พร้อมใช้งาน

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

Expert EP-868D – การตั้งค่าการแจ้งพิกัด APRS ผ่านระบบ DMR BrandMeister เพื่อไปแสดงบน aprs.fi

ลองเล่นดูกันนะครับเพื่อนๆ 73 de E2ØWMJ /Jay

เข้าไปตั้งค่าในส่วนของ SelfCare Settings ใน BrandMeister ให้เหมือนทุกอย่างตามนี้ ยกเว้น APRS Callsigns ที่เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ตามใจได้เลยว่าต้องการจะให้เป็นเลขอะไรต่อท้ายคอลไซน์ตัวเอง และ APRS Text ที่เป็นข้อความอะไรก็ได้ที่ต้องการ


เข้าไปในโปรแกรมตั้งค่าวิทยุบนคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดฟังชั่น GPS และ APRS
โดยเข้าไปที่ Tool แล้วเลือก Options
แล้วมาติ๊กที่ GPS และ APRS
กด OK
เข้ามาที่ Optional Setting เพื่อทำการเปิดการใช้งาน GPS

หลับหูหลับตาตั้งตามนี้ได้เลยครับ
ต่อจากนั้นมาตั้งค่าในส่วนของ APRS โดยให้ตั้งค่าตามรูปนี้ได้เลย
APRS Auto TX Intervals จะเป็นค่าที่กำหนดว่าวิทยุจะทำการกดคีย์ออกอากาศยิงพิกัดไปโดยอัตโนมัตทุกกี่วินาที

จากรูปจะเห็นว่าผมตั้งไว้ที่ 120 วินาที

ข้อมูลพิกัดที่เครื่องวิทยุส่งออกไปนั้นจะถูกแจ้งเป็น Private Call ไปที่ TG 310999 แล้วข้อมูลพิกัดของนั้นก็จะถูกส่งผ่านไปในเครือข่ายของ BrandMeister เพื่อจัดการส่งต่อไปยัง aprs.fi อีกที
ขั้นตอนสุดท้ายคือมาตั้งที่ช่องใช้งานของเราว่าต้องการให้มีการเปิดการแจ้งพิกัดไว้ด้วยมั้ย

ในรูปจะเป็นตัวอย่างการตั้งค่าช่องใช้งาน เป็นช่องที่ผมชอบเปิดสแตนบายไว้เป็นประจำ ตั้งชื่อไว้ว่า Thailand (Talk Group 520) โดยผมเปิดให้มีการแจ้งพิกัดโดยอัตโนมัติไว้ด้วยทุก 120 วินาทีตามเงื่อนไขของขั้นตอนก่อนหน้านี้
โปรแกรมเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเริ่มใช้งานโดยเปิดช่องที่เราตั้งให้มีการยิงพิกัดไว้ด้วย ในกรณีของผมนี้ก็จะเปิดไปที่ช่อง Thailand

โดยไม่ต้องกดคีย์ออกอากาศ วิทยุก็จะทำการออกอากาศเป็นคีย์สั้นสั้นเพื่อส่งพิกัดโดยอัตโนมัติเองทุก 120 วินาที

เสร็จแล้วเข้าไปเปิดดูใน aprs.fi ก็จะพบคอลไซน์เราที่ตั้งไว้ขึ้นไปวิ่งเล่นอยู่บนนั้นหล่ะครับผม

ลองเล่นดูกันนะครับเพื่อนๆ

73 de E2ØWMJ /Jay

Pi-Star: วิธีทำ Hotspot พร้อมติดตั้ง

เมื่ออยาก QSO กับเพื่อนสมาชิก แต่กลับต้องเดินทาง หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถส่งสัญญาไปถึง Repeater, Gateway ได้แล้วเราจะทำยังไง ….. ประกอบ Hotspot ใช้สิ

เมื่ออยาก QSO กับเพื่อนสมาชิก แต่กลับต้องเดินทาง หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถส่งสัญญาไปถึง Repeater, Gateway ได้แล้วเราจะทำยังไง ….. ประกอบ Hotspot ใช้สิ

Continue reading “Pi-Star: วิธีทำ Hotspot พร้อมติดตั้ง”

ถึงเวลาเปิดโลกกว้าง ได้เวลาลอยตัวจาก REF087C

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการย้ายห้องสนทนาในระบบ D-STAR กันครับทั้งบน Repeater และ Hotspot ก่อนอื่นขอให้ทุกท่านเข้าใจกันก่อนว่าระบบนี้ ไม่ได้มีห้องสนทนาแค่ห้องเดียวที่เราใช้ๆกัน (REF087C) แต่ยังมีมากมายอีกกว่าเกือบ 30ห้อง ที่มีคนไทยดูแลอยู่

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการย้ายห้องสนทนาในระบบ D-STAR กันครับทั้งบน Repeater และ Hotspot ก่อนอื่นขอให้ทุกท่านเข้าใจกันก่อนว่าระบบนี้ ไม่ได้มีห้องสนทนาแค่ห้องเดียวที่เราใช้ๆกัน (REF087C) แต่ยังมีมากมายอีกกว่าเกือบ 30ห้อง ที่มีคนไทยดูแลอยู่

Continue reading “ถึงเวลาเปิดโลกกว้าง ได้เวลาลอยตัวจาก REF087C”

MMDVM Jambo Spot (Chinese Version) vs MMDVM Hat (VHF Customized)

MMDVM Jambo Spot (Chinese Version) จากการทดสอบโดยตั้งค่าความถี่ที่ 145.550 MHz ผลลัพธ์ตามรูปด้านบน ปรากฏว่ามีความถี่แปลกปลอมเกิดขึ้นเยอะมาก และสัญญาณหลักมีความแรงต่ำกว่าความถี่แปลกปลอมด้วยซ้ำ เพราะตัวบอร์ดออกแบบมาให้ใช้ในช่วงความถี่ UHF เป็นหลัก MMDVM Hat (VHF Customized) จากรูปด้านบนคือผลลัพธ์ของ MMDVM Hat ที่ออกแบบวงจรใหม่ให้ทำงานเหมาะสมในย่าน VHF

MMDVM Jambo Spot (Chinese Version)

จากการทดสอบโดยตั้งค่าความถี่ที่ 145.550 MHz ผลลัพธ์ตามรูปด้านบน ปรากฏว่ามีความถี่แปลกปลอมเกิดขึ้นเยอะมาก และสัญญาณหลักมีความแรงต่ำกว่าความถี่แปลกปลอมด้วยซ้ำ เพราะตัวบอร์ดออกแบบมาให้ใช้ในช่วงความถี่ UHF เป็นหลัก

MMDVM Hat (VHF Customized)

จากรูปด้านบนคือผลลัพธ์ของ MMDVM Hat ที่ออกแบบวงจรใหม่ให้ทำงานเหมาะสมในย่าน VHF

Pi-star บนหน่วยความจำ eMMC ของ NanoPi NEO Air

eMMC (embedded MultiMedia Card ) เป็นเทคโนโลยีหน่วยความจำที่ใช้ในสมาร์ทโฟน เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง Class 200 มีความเร็วในการเขียนอ่าน-เขียน อยู่ที่ประมาณ 100 MB/วินาที SD Card (Secure Digital Card) อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล แบบ nand Flash Memory ที่มีการนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Class 10 โอนถ่ายข้อมูลขั้นต่ำได้ที่ความเร็ว 10 MB / วินาที

eMMC (embedded MultiMedia Card ) เป็นเทคโนโลยีหน่วยความจำที่ใช้ในสมาร์ทโฟน
เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง Class 200 มีความเร็วในการเขียนอ่าน-เขียน อยู่ที่ประมาณ 100 MB/วินาที
SD Card (Secure Digital Card) อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล แบบ nand Flash Memory ที่มีการนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Class 10 โอนถ่ายข้อมูลขั้นต่ำได้ที่ความเร็ว 10 MB / วินาที

Continue reading “Pi-star บนหน่วยความจำ eMMC ของ NanoPi NEO Air”

Bluetooth connection to send data for Digital Amateur Radio.

วิทยุสื่อสารในระบบดิจิตอลนั้น สามารถนำ Bluetooth มาใช้ในการเชื่อมต่อส่งข้อมูล แบบไร้สายได้ โดยเราสามารถเซ็ตค่าให้ Bluetooth HC-05 เชื่อมต่อส่งข้อมูลกันระหว่างตัวที่ทำงานเป็น Master กับ Slave นั้นจะต้องใช้คำสั่งที่เรียกว่า AT Command Set ซึ่งมันก็คือชุดคำสั่งที่เอาไว้ใช้สำหรับการควบคุมตัว  HC-05 การทำให้ HC-05 ทำงานเป็น Slave เราต่อ Arduino Uno เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วใช้ โค้ดนี้ codeHC-05  โหลดโค้ดโปรแกรมไปยัง Arduino Uno

วิทยุสื่อสารในระบบดิจิตอลนั้น สามารถนำ Bluetooth มาใช้ในการเชื่อมต่อส่งข้อมูล แบบไร้สายได้ โดยเราสามารถเซ็ตค่าให้ Bluetooth HC-05 เชื่อมต่อส่งข้อมูลกันระหว่างตัวที่ทำงานเป็น Master กับ Slave นั้นจะต้องใช้คำสั่งที่เรียกว่า AT Command Set ซึ่งมันก็คือชุดคำสั่งที่เอาไว้ใช้สำหรับการควบคุมตัว  HC-05 การทำให้ HC-05 ทำงานเป็น Slave เราต่อ Arduino Uno เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วใช้ โค้ดนี้ codeHC-05  โหลดโค้ดโปรแกรมไปยัง Arduino Uno

Continue reading “Bluetooth connection to send data for Digital Amateur Radio.”