การลงทะเบียนใช้งานระบบ D-STAR

การลงทะเบียนใช้งานในระบบ US-Trust ในระบบ D-STAR ให้เลือกลงผ่านเกตเวย์ใดเกตเวย์หนึ่งเท่านั้น ในไทยเราแนะนำให้ลงผ่านเกตเวย์ที่ตั้งอยู่ที่ กสทช. http://e24da.dstargateway.org/Dstar.do 1. หลังจากนี้จะเข้าสู่หน้า Login ให้กด Register 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ 3. รอไม่เกิน 24 ชั่วโมง Admin จะทำการตรวจสอบ และ Active user ให้ หลังจากนั้นให้กลับมา Login อีกครั้ง ตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ เมื่อ Login เข้าไปแล้วให้กดในหัวข้อ Personal Information จะแสดงดังรูป หัวข้อที่ 1 กรอบสีเขียว ให้เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง หัวข้อที่ 2 กรอบสีแดง กรอกอักษร A-Z อะไรก็ได้ แต่ห้ามใช้ G และ S ข้อมูลในหัวข้อนี้จะนำไปให้ในการตั้งค่าใช้งานฟังก์ชั่น Access Point Mode … Continue reading “การลงทะเบียนใช้งานระบบ D-STAR”

การลงทะเบียนใช้งานในระบบ US-Trust ในระบบ D-STAR ให้เลือกลงผ่านเกตเวย์ใดเกตเวย์หนึ่งเท่านั้น ในไทยเราแนะนำให้ลงผ่านเกตเวย์ที่ตั้งอยู่ที่ กสทช.

http://e24da.dstargateway.org/Dstar.do

1. หลังจากนี้จะเข้าสู่หน้า Login ให้กด Register

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ

3. รอไม่เกิน 24 ชั่วโมง Admin จะทำการตรวจสอบ และ Active user ให้ หลังจากนั้นให้กลับมา Login อีกครั้ง ตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ เมื่อ Login เข้าไปแล้วให้กดในหัวข้อ Personal Information จะแสดงดังรูป

หัวข้อที่ 1 กรอบสีเขียว ให้เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง
หัวข้อที่ 2 กรอบสีแดง กรอกอักษร A-Z อะไรก็ได้ แต่ห้ามใช้ G และ S
ข้อมูลในหัวข้อนี้จะนำไปให้ในการตั้งค่าใช้งานฟังก์ชั่น Access Point Mode หรือ Terminal Mode
จากนั้นกด Update

เสร็จสิ้น

ICOM IC2200,V82 แสดงค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง

D–STAR การใช้งานบอกพิกัดจาก GPS (โหมด DV) เมื่อต่อกับเครื่องรับ GPS  ท่านสามารถส่งข้อมูลพิกัดในขณะนั้นของท่านไปยังเครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องอื่นได้ โดย ICOM ได้กำหนดให้ GPS ที่จะนำมาใช้ในการส่งข้อมูลเป็นแบบ RS232 output NEMA 4800bps และทาง ICOM ได้ทำการแปลงค่าที่ส่งออกมาจาก GPS ให้อยู่ใน TNC2 fomatted APRS strings ซึ่งทาง ICOM เรียกว่า D–PRS  เพื่อที่จะให้แสดงค่าใน APRS  โดยเราสามารถไปนำค่าที่ได้จาก http://www.aprs–is.net/DPRSCalc.aspx เพื่อจะได้เอาค่าที่ได้มาใส่ในวิทยุ แต่ปัจจุบัน GPS ส่วนมากจะส่งค่าออกมาตามที่ ICOM กำหนดนั้นหาได้ยากจึงมีความจำเป็นต้องแปลงค่า GPS ให้สามารถส่งข้อมูลพิกัดให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ส่งไปแสดงค่าใน APRS ได้ต่อไป

DSTAR การใช้งานบอกพิกัดจาก GPS (โหมด DV)

เมื่อต่อกับเครื่องรับ GPS  ท่านสามารถส่งข้อมูลพิกัดในขณะนั้นของท่านไปยังเครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องอื่นได้ โดย ICOM ได้กำหนดให้ GPS ที่จะนำมาใช้ในการส่งข้อมูลเป็นแบบ RS232 output NEMA 4800bps และทาง ICOM ได้ทำการแปลงค่าที่ส่งออกมาจาก GPS ให้อยู่ใน TNC2 fomatted APRS strings ซึ่งทาง ICOM เรียกว่า DPRS  เพื่อที่จะให้แสดงค่าใน APRS  โดยเราสามารถไปนำค่าที่ได้จาก http://www.aprsis.net/DPRSCalc.aspx เพื่อจะได้เอาค่าที่ได้มาใส่ในวิทยุ แต่ปัจจุบัน GPS ส่วนมากจะส่งค่าออกมาตามที่ ICOM กำหนดนั้นหาได้ยากจึงมีความจำเป็นต้องแปลงค่า GPS ให้สามารถส่งข้อมูลพิกัดให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ส่งไปแสดงค่าใน APRS ได้ต่อไป

Continue reading “ICOM IC2200,V82 แสดงค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง”

Howto update Thailand Host files on PI-STAR

เข้าใข้ SSH Access ตามบทความก่อนหน้านี้  Click Here หลังจากที่ Login เข้า SSH เรียบร้อยแล้ว ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ rpi-rw sudo su – wget http://www.dtdxa.com/downloads/uphost.sh chmod +x uphost.sh ./uphost.sh เสร็จสิ้นการ update host files. กลับไปหน้า configuration ข้อมูล Host files ที่ update แล้วจะอยู่ด้านล่างของ  List box.

 1. เข้าใข้ SSH Access ตามบทความก่อนหน้านี้  Click Here
  หลังจากที่ Login เข้า SSH เรียบร้อยแล้ว
 2. ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
  • rpi-rw
  • sudo su –
  • wget http://www.dtdxa.com/downloads/uphost.sh
  • chmod +x uphost.sh
  • ./uphost.sh
 3. เสร็จสิ้นการ update host files.
 4. กลับไปหน้า configuration ข้อมูล Host files ที่ update แล้วจะอยู่ด้านล่างของ  List box.

D-STAR Routing System

ระบบ D-STAR ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้แบบเชื่อมต่อเข้ารีเฟลกเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งความจริงแล้วรีเฟลกเตอร์เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น เพราะระบบ D-STAR ออกแบบมาให้มีการจัดการเส้นทางของเกตเวย์(D-STAR Routing) ปัจจุบัน เทคนิคการจัดการเส้นทางของระบบดีสตาร์ (D-STAR Routing) มีอยู่สองระบบหลักๆคือ 1. Icom G2 System 2. ircDDB system ทั้งคู่มีความแตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายคือจัดการเส้นทางสำหรับเกตเวย์เหมือนกัน

ระบบ D-STAR ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้แบบเชื่อมต่อเข้ารีเฟลกเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งความจริงแล้วรีเฟลกเตอร์เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น เพราะระบบ D-STAR ออกแบบมาให้มีการจัดการเส้นทางของเกตเวย์(D-STAR Routing)

ปัจจุบัน เทคนิคการจัดการเส้นทางของระบบดีสตาร์ (D-STAR Routing) มีอยู่สองระบบหลักๆคือ
1. Icom G2 System
2. ircDDB system

ทั้งคู่มีความแตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายคือจัดการเส้นทางสำหรับเกตเวย์เหมือนกัน
Continue reading “D-STAR Routing System”

D-STAR เบื้องต้น

D-STAR ย่อมาจาก Digital Smart Technology for Amateur Radio เริ่มต้นพัฒนาโดย JARRL และ ICOM ปัจจุบันเครื่องที่สามารถใช้ระบบนี้ มี 2 ยี่ห้อ คือ ICOM และ KENWOOD สำหรับปัจจุบันประเทศไทยมีสองรุ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ คือ ICOM V82 และ IC-2200 โดยต้องทำการติดตั้ง UT-118 เพิ่มเข้าไป รูปแบบการใช้งานในโหมดดิจิตอล – คุยโดยตรงเหมือนเครื่องทั่วไป – คุยผ่านรีพีทเตอร์ – คุยโดยตรงหรือผ่านรีพีทเตอร์ และเชื่อมโยงผ่านระบบเกตเวย์ไปยังที่อื่นในโลกนี้ ทั้งเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่าน Reflector

D-STAR ย่อมาจาก Digital Smart Technology for Amateur Radio

เริ่มต้นพัฒนาโดย JARRL และ ICOM

ปัจจุบันเครื่องที่สามารถใช้ระบบนี้
มี 2 ยี่ห้อ คือ ICOM และ KENWOOD
สำหรับปัจจุบันประเทศไทยมีสองรุ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ คือ ICOM V82 และ IC-2200 โดยต้องทำการติดตั้ง UT-118 เพิ่มเข้าไป

รูปแบบการใช้งานในโหมดดิจิตอล
– คุยโดยตรงเหมือนเครื่องทั่วไป
– คุยผ่านรีพีทเตอร์
– คุยโดยตรงหรือผ่านรีพีทเตอร์ และเชื่อมโยงผ่านระบบเกตเวย์ไปยังที่อื่นในโลกนี้ ทั้งเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่าน Reflector
Continue reading “D-STAR เบื้องต้น”