AMPRNet101 – อะไรคือ IP Class44

ก่อนเราจะพูดถึง AMPRNet ได้นั้นก็คงจะต้องท้าวความก่อนว่า IP Address คืออะไร มันคือสิ่งที่ระบุตัวตนของ computer และ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น printer, switch, router, อุปกรณ์ mobile อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ TCP/IP network ได้ ซึ่ง IP address จะเป็นตัวบ่งบอกถึงที่อยู่ของ node ในระบบ network และมักจะเขียนอยู่ในรูปตัวเลข 4 ชุดเช่น 172.16.12.1 https://saixiii.com/what-is-ip-address/ IP Address แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. Private IP Address ใช้ภายในเครือข่าย ไม่สามารถเข้าถึงจากเครื่อข่ายภายนอกได้โดยจะสามารถสังเกตได้จากช่วงของ IP Address ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ เช่น10.0.0.0 – 10.255.255.255172.16.0.0 – 172.31.255.255192.168.0.0 – 192.168.255.255 2. … Continue reading “AMPRNet101 – อะไรคือ IP Class44”

ก่อนเราจะพูดถึง AMPRNet ได้นั้นก็คงจะต้องท้าวความก่อนว่า IP Address คืออะไร

มันคือสิ่งที่ระบุตัวตนของ computer และ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น printer, switch, router, อุปกรณ์ mobile อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ TCP/IP network ได้ ซึ่ง IP address จะเป็นตัวบ่งบอกถึงที่อยู่ของ node ในระบบ network และมักจะเขียนอยู่ในรูปตัวเลข 4 ชุดเช่น 172.16.12.1

https://saixiii.com/what-is-ip-address/

IP Address แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. Private IP Address ใช้ภายในเครือข่าย ไม่สามารถเข้าถึงจากเครื่อข่ายภายนอกได้
โดยจะสามารถสังเกตได้จากช่วงของ IP Address ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ เช่น
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

2. Public IP Address ใช้สำหรับเครือข่ายที่ต้องการให้ทุกเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้
(รวมทั้งการเข้าถึงจาก Private IP Address) โดยการใช้งานจะอยู่กับผู้ให้บริการเป็นส่วนใหญ่

กลับเข้าเรื่อง AMPRNet

AMPRNet เป็น Public IP Address ที่จัดสรรไว้ให้กับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก
ตั้งแต่ปี1981 โดยจัดสรรไว้ที่ 44.0.0.0/8 เป็นจำนวนกว่า 16,777,216 IPs

โดยในไทยได้รับการจัดสรรไว้ที่ 44.159.0.0/20 เป็นจำนวนกว่า 4,094 IPs

ซึ่งการนำเอา AMPRNet มาใช้งานนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก และจะต้องมีความรู้เฉพาะทาง
เนื่องจากจะต้องเข้าใจหลักการต่างๆเกี่ยวกับ Network รวมไปถึงการตั้งค่า Router
ถึงแม้ว่าจะตั้งค่าได้สำเร็จ ก็จะพบกับปัญหาการเชื่อมต่อข้ามทวีป ส่งผลให้ช้าและไม่เสถียร

นอกจากวิธีข้างต้นก็ยังมีอีกวิธีคือการนำเอา AMPRNet มาประกาศใช้ผ่านผู้ให้บริการในไทย
ซึ่งทางเราเลือกใช้วิธีดังกล่าวด้วยความอนุเคราะห์ของ บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด
ทำให้เราสามารถนำเอา AMPRNet มาใช้งานในไทยได้โดยไม่ติดปัญหาการเชื่อมต่อข้ามทวีป
โดยทางเราได้รับการจัดสรรไว้ที่ 44.159.12.0/22 เป็นจำนวนกว่า 1,022 IPs

และทางเราได้จัดทำ VPN Public IP Address เพื่อไว้ให้บริการแก่นักวิทยุสมัครเล่นไทย
เพื่อส่งเสริมในการทดลองและพัฒนาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆในกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย

*** VPN Public IP Address ยังอยู่ในขั้นทดลองภายใน เมื่อระบบพร้อม ***
*** ทางเราจะเปิดให้นักวิทยุสมัครเล่นไทยทุกท่านได้แจ้งความจำนงขอใช้ทันที ***
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ VPN Public IP Address ได้ที่
http://bit.ly/dtdxa_line44

ศึกษารายละเอียดของ AMPRNet เพิ่มเติมได้ที่ ampr.org

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

XLX520 : Multiprotocol Cross Gateway Reflector

ในขณะนี้ทางเราได้ติดตั้งชิปถอดรหัส AMBE3000 ให้กับ Gateway Reflector XLX520 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 8ชิป ซึ่งทำให้ระบบของเราสามารถ Cross ข้อมูลเสียง D-STAR <-> DMR พร้อมๆกันได้สูงสุดถึง 4 Modules(ล็อคการใช้งานไว้ที่ D, N, T, Y) โดยมีการแบ่งลักษณะการใช้งาน Module ต่างๆไว้ดังนี้– Module D ซึ่งเป็น default module ของ DMRgateway จึงใช้สำหรับการสนทนาระหว่าง D-STAR <-> DMR เป็นหลัก– Module N เชื่อมโยงไปยัง NXDN Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> NXDN)– Module T เชื่อมโยงไปยัง PEANUT ของ PA7LIM … Continue reading “XLX520 : Multiprotocol Cross Gateway Reflector”

ในขณะนี้ทางเราได้ติดตั้งชิปถอดรหัส AMBE3000 ให้กับ Gateway Reflector XLX520 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 8ชิป

ซึ่งทำให้ระบบของเราสามารถ Cross ข้อมูลเสียง D-STAR <-> DMR พร้อมๆกันได้สูงสุดถึง 4 Modules(ล็อคการใช้งานไว้ที่ D, N, T, Y)

โดยมีการแบ่งลักษณะการใช้งาน Module ต่างๆไว้ดังนี้
– Module D ซึ่งเป็น default module ของ DMRgateway จึงใช้สำหรับการสนทนาระหว่าง D-STAR <-> DMR เป็นหลัก
– Module N เชื่อมโยงไปยัง NXDN Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> NXDN)
– Module T เชื่อมโยงไปยัง PEANUT ของ PA7LIM จึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (PNUT <-> D-STAR <-> DMR)
– Module Y เชื่อมโยงไปยัง YSF Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> C4FM)

ในอนาคตอันใกล้นี้ทางเรากำลังจะทำการเชื่อมโยง XLX520 เข้าสู่ TalkGroup(TG) ของ Brandmeister(BM) ซึ่งจะทำให้สามารถ Cross D-STAR <-> DMR <-> DMR(BM)
และเพิ่มจำนวนชิปถอดรหัส AMBE3000 เป็น 16ชิป เพื่อให้เพียงพอต่อการศึกษาและค้นคว้าในกิจการวิทยุสมัครเล่นบนระบบดิจิตอลของไทย

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับทางเราเพื่อนำมาพัฒนาระบบและกิจการวิทยุสมัครเล่นบนระบบดิจิตอลของไทย ร่วมสนับสนุน

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

Pi-Star: How to update Host IP

73, E24YUJNapont Kitiwiriyakul


เข้าหน้าเว็บ http://pistar_ip/admin/expert/ssh_access.php
(แก้ไข pistar_ip เป็นเลขไอพีของอุปกรณ์ท่าน)
user: pi-star
password: raspberry (ถ้าเปลี่ยนก็ตามที่ท่านเปลี่ยน)
(Password จะไม่แสดงผล พิมพ์เรียบร้อยแล้ว Enter ได้ทันที)
เมื่อ Login เข้าได้เรียบร้อยพิมพ์คำสั่งตามลำดับ ดังนี้
1. rpi-rw (Enter)
2. sudo HostFilesUpdate.sh (Enter) รอซักครู่ให้โปรแกรมทำงาน
3. sudo reboot (Enter) อุปกรณ์ของท่านจะรีบูทใหม่ พร้อมใช้งาน

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

Expert EP-868D – อัพเดท Callsign ลงเครื่อง

ก่อนอื่นท่านต้องติดตั้งโปรแกรมจัดการเครื่อง Expert EP-868D ให้เรียบร้อยซะก่อนสามารถติดตามได้ ที่นี่ เมื่อโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้วให้ทำการโหลดข้อมูลจากวิทยุก่อน เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาสั่งดึงข้อมูลจากวิทยุ รอซักครู่ให้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากวิทยุ หลังจากนั้นก็ได้เวลาเริ่มโหลดไฟล์ Callsign เข้าสู่โปรแกรม จะต้องใช้เวลาในการ Import ข้อมูลหลายนาทีตามขนาดไฟล์ ไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมค้างไปหรือป่าว ณ ตอนนี้ท่านได้ทำการโหลดไฟล์จากวิทยุเดิมและอัพเดทไฟล์ Callsign เรียบร้อยแล้วบนคอมพิวเตอร์ทีนี้ก็ถึงเวลาเขียนข้อมูลกลับลงสู่วิทยุของท่าน โดย จะต้องใช้เวลาหลายนาทีในการเขียนข้อมูล ท่านไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมค้างไปหรือป่าวขอเพียงแค่ระหว่างทำการเขียนข้อมูล ห้ามถอดสาย ห้ามไฟดับและเมื่อการเขียนข้อมูลเรียบร้อย เครื่องของท่านจะเปิดขึ้นเอง พร้อมใช้งาน หากท่านไม่ทราบว่าสามารถโหลดไฟล์ Digital Contact List ได้เองจากที่ไหนขอให้ท่านเข้าร่วม Line Square ของทางเว็บเราผ่าน QR-Code ด้านล่าง 73, E24YUJNapont Kitiwiriyakul

ก่อนอื่นท่านต้องติดตั้งโปรแกรมจัดการเครื่อง Expert EP-868D ให้เรียบร้อยซะก่อน
สามารถติดตามได้ ที่นี่

เมื่อโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้วให้ทำการโหลดข้อมูลจากวิทยุก่อน


Set > Set COM

(เลือก Comport ของวิทยุ) > OK

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาสั่งดึงข้อมูลจากวิทยุ

Program > Read From Radio
OK
(ติ๊กถูกแค่ Other Data) > OK

รอซักครู่ให้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากวิทยุ หลังจากนั้นก็ได้เวลาเริ่มโหลดไฟล์ Callsign เข้าสู่โปรแกรม

Tool > Import
Digital Contact List > เลือกไฟล์ที่โหลดมา .csv > Import

จะต้องใช้เวลาในการ Import ข้อมูลหลายนาทีตามขนาดไฟล์ ไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมค้างไปหรือป่าว

OK

ณ ตอนนี้ท่านได้ทำการโหลดไฟล์จากวิทยุเดิม
และอัพเดทไฟล์ Callsign เรียบร้อยแล้วบนคอมพิวเตอร์
ทีนี้ก็ถึงเวลาเขียนข้อมูลกลับลงสู่วิทยุของท่าน โดย


Program > Write To Radio
OK

(ติ๊กถูกทั้ง Digital Contact List และ Other Data) > OK

จะต้องใช้เวลาหลายนาทีในการเขียนข้อมูล ท่านไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมค้างไปหรือป่าว
ขอเพียงแค่ระหว่างทำการเขียนข้อมูล ห้ามถอดสาย ห้ามไฟดับ
และเมื่อการเขียนข้อมูลเรียบร้อย เครื่องของท่านจะเปิดขึ้นเอง พร้อมใช้งาน

หากท่านไม่ทราบว่าสามารถโหลดไฟล์ Digital Contact List ได้เองจากที่ไหน
ขอให้ท่านเข้าร่วม Line Square ของทางเว็บเราผ่าน QR-Code ด้านล่าง

https://line.me/ti/g2/QULJI8S8A8

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

Pi-Star: วิธีทำ Hotspot พร้อมติดตั้ง

เมื่ออยาก QSO กับเพื่อนสมาชิก แต่กลับต้องเดินทาง หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถส่งสัญญาไปถึง Repeater, Gateway ได้แล้วเราจะทำยังไง ….. ประกอบ Hotspot ใช้สิ

เมื่ออยาก QSO กับเพื่อนสมาชิก แต่กลับต้องเดินทาง หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถส่งสัญญาไปถึง Repeater, Gateway ได้แล้วเราจะทำยังไง ….. ประกอบ Hotspot ใช้สิ

Continue reading “Pi-Star: วิธีทำ Hotspot พร้อมติดตั้ง”

ถึงเวลาเปิดโลกกว้าง ได้เวลาลอยตัวจาก REF087C

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการย้ายห้องสนทนาในระบบ D-STAR กันครับทั้งบน Repeater และ Hotspot ก่อนอื่นขอให้ทุกท่านเข้าใจกันก่อนว่าระบบนี้ ไม่ได้มีห้องสนทนาแค่ห้องเดียวที่เราใช้ๆกัน (REF087C) แต่ยังมีมากมายอีกกว่าเกือบ 30ห้อง ที่มีคนไทยดูแลอยู่

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการย้ายห้องสนทนาในระบบ D-STAR กันครับทั้งบน Repeater และ Hotspot ก่อนอื่นขอให้ทุกท่านเข้าใจกันก่อนว่าระบบนี้ ไม่ได้มีห้องสนทนาแค่ห้องเดียวที่เราใช้ๆกัน (REF087C) แต่ยังมีมากมายอีกกว่าเกือบ 30ห้อง ที่มีคนไทยดูแลอยู่

Continue reading “ถึงเวลาเปิดโลกกว้าง ได้เวลาลอยตัวจาก REF087C”

Peanut101: มาเล่น D-STAR แบบไม่ต้องใช้วิทยุกันเถอะ

เพื่อนสมาชิกคงได้ข่าวจากในกลุ่มกันมาว่าตอนนี้เราสามารถ QSO กับเพื่อนสมาชิกในระบบ D-STAR (Reflector REF087C REF520T) ผ่าน Android ได้แล้ว โดยที่ยังไม่ต้องมีวิทยุสื่อสาร แต่คำถามที่ตามๆมาคือ สมัครยังไง ลงยังไง ใช้ยังไง และนี่คือ Peanut101

เพื่อนสมาชิกคงได้ข่าวจากในกลุ่มกันมาว่าตอนนี้เราสามารถ QSO กับเพื่อนสมาชิกในระบบ D-STAR (Reflector REF087C REF520T) ผ่าน Android ได้แล้ว โดยที่ยังไม่ต้องมีวิทยุสื่อสาร แต่คำถามที่ตามๆมาคือ สมัครยังไง ลงยังไง ใช้ยังไง และนี่คือ Peanut101 Continue reading “Peanut101: มาเล่น D-STAR แบบไม่ต้องใช้วิทยุกันเถอะ”

วิธีการติดตั้ง pistar-nbtc dashboard

pistar-nbtc dashboard เป็นหน้าเว็บแสดงผลสำหรับ pi-star hotspot ที่ผมได้พัฒนาขึ้นโดยนำเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญๆมาแสดงผล และปุ่มคำสั่งต่างๆที่ใช้งานบ่อย ข้อมูลของผู้ที่ QSO ล่าสุดจะแสดง ชื่อจริง จังหวัด ประเภทใบอนุญาติ วันหมดอายุ และรูป ข้อความจากระบบ dapnet hampager โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ใดๆ การเชื่อมต่อ hotspot เข้าสู่ refactor 087 520 และ repeater dstar กสทช ทุกจังหวัด ความเคลื่อนไหวต่างๆของ hotspot สถานะการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ pistar-nbtc dashboard ปรับขนาดให้เข้ากับจอแสดงผลขนาด 800 x 480 และมีการปรับขนาดให้เข้ากับโทรศัพท์มือถืออีกด้วย (pistar-nbtc/mobile)

pistar-nbtc dashboard เป็นหน้าเว็บแสดงผลสำหรับ pi-star hotspot ที่ผมได้พัฒนาขึ้นโดยนำเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญๆมาแสดงผล และปุ่มคำสั่งต่างๆที่ใช้งานบ่อย

  • ข้อมูลของผู้ที่ QSO ล่าสุดจะแสดง ชื่อจริง จังหวัด ประเภทใบอนุญาติ วันหมดอายุ และรูป
  • ข้อความจากระบบ dapnet hampager โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ใดๆ
  • การเชื่อมต่อ hotspot เข้าสู่ refactor 087 520 และ repeater dstar กสทช ทุกจังหวัด
  • ความเคลื่อนไหวต่างๆของ hotspot สถานะการทำงานต่างๆของอุปกรณ์

pistar-nbtc dashboard ปรับขนาดให้เข้ากับจอแสดงผลขนาด 800 x 480
และมีการปรับขนาดให้เข้ากับโทรศัพท์มือถืออีกด้วย (pistar-nbtc/mobile)

Continue reading “วิธีการติดตั้ง pistar-nbtc dashboard”