ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งานกับ MMDVM devices

ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งาน MMDVM กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น DVMEGA, MMDVM Hat, MMDVM Board ฯลฯ 1. ทำการโหลด Pi-Star image จากเว็บ http://www.pistar.uk/downloads/ โดยเลือก image ตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้กับ Raspberry pi ให้ดาวน์โหลด Pi-Star_RPi_V3.4.8-Dec-2017.zip

ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งาน MMDVM กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น DVMEGA, MMDVM Hat, MMDVM Board ฯลฯ

1. ทำการโหลด Pi-Star image จากเว็บ http://www.pistar.uk/downloads/ โดยเลือก image ตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้กับ Raspberry pi ให้ดาวน์โหลด Pi-Star_RPi_V3.4.8-Dec-2017.zip

Continue reading “ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งานกับ MMDVM devices”

ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7

ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/userreg.cgi 2. ใส่ callsign ลงในช่องว่าง แล้วกด Validate

ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/userreg.cgi

2. ใส่ callsign ลงในช่องว่าง แล้วกด Validate

Continue reading “ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7”