การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar

การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar การตั้งค่า Hotspot ใช่ค่าตามภาพในหน้า comfig โหมด DMR Config แล้วกด apply changes เข้าเมนู Expert เข้าเมนู DMG GW แก้ตามรูป แล้วกด apply changes การตั้งค่าในส่วนของ วิทยุ ตามตัวอย่างใช้ Expert EP-868D เข้าเมนู Talk Groups เพิ่ม TG6 ตามรูป เพิ่ม CH. ตามรูปเพื่อใช้งานงาน TG6 โดยตั้งค่าความถี่ใหม่ตาม Hotspot ที่ใช้งาน

การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar

การตั้งค่า Hotspot

 • ใช่ค่าตามภาพในหน้า comfig โหมด DMR Config แล้วกด apply changes
 • เข้าเมนู Expert
 • เข้าเมนู DMG GW
 • แก้ตามรูป แล้วกด apply changes

การตั้งค่าในส่วนของ วิทยุ ตามตัวอย่างใช้ Expert EP-868D

 • เข้าเมนู Talk Groups
 • เพิ่ม TG6 ตามรูป
 • เพิ่ม CH. ตามรูปเพื่อใช้งานงาน TG6 โดยตั้งค่าความถี่ใหม่ตาม Hotspot ที่ใช้งาน

คู่มือการใช้งานภาษาไทย วิทยุ EXPERT EP-868D

https://www.dropbox.com/s/4xsptpbi7aix6i4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/4xsptpbi7aix6i4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf?dl=0

ขั้นตอนการลงทะเบียน Callsign ในโหมด Digital voice DMR บน Server Brandmeister (BM) เพื่อใช้งานในกิจการวิทยุสมัครเล่น

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (chrome, firefox หรือ ie) ใส่ชื่อเว็บ https://www.radioid.net/ ในเว็บเบราว์เซอร์ 2. เลือกเมนู Regiter เพื่อทำการลงทะเบียน Callsign 3. เลื่อนลงมาหน้าล่างสุดของ เว็บเบราว์เซอร์ ติ๊กที่กรอบสี่เหลี่ยม ตรง I AGREE TO THE ABOVE TERMS AND CONDITIONS แล้วกดที่คำว่า Regiter Account 4. ใส่ Email ของเราเพื่อรับ code มาทำการ register ต่อไป 5. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว ลงในช่องต่าง เพื่อยืนยันตัวตน Frist Name : ชื่อ(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ) Last Name : นามสกุล(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ) City : เมือง(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ) State/Prov : … Continue reading “ขั้นตอนการลงทะเบียน Callsign ในโหมด Digital voice DMR บน Server Brandmeister (BM) เพื่อใช้งานในกิจการวิทยุสมัครเล่น”

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (chrome, firefox หรือ ie) ใส่ชื่อเว็บ https://www.radioid.net/ ในเว็บเบราว์เซอร์

2. เลือกเมนู Regiter เพื่อทำการลงทะเบียน Callsign

3. เลื่อนลงมาหน้าล่างสุดของ เว็บเบราว์เซอร์ ติ๊กที่กรอบสี่เหลี่ยม ตรง I AGREE TO THE ABOVE TERMS AND CONDITIONS แล้วกดที่คำว่า Regiter Account

4. ใส่ Email ของเราเพื่อรับ code มาทำการ register ต่อไป

5. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว ลงในช่องต่าง เพื่อยืนยันตัวตน

Frist Name : ชื่อ(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ)

Last Name : นามสกุล(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ)

City : เมือง(ใส่เป็นภาษาอังกฤษ)

State/Prov : เลือกจังหวัด ถ้าไม่มีเลือกอะไรก็ได้

 Email Address : ใส่อีเมล์

Password : ใส่พาสเวิร์ด หมายเหตุ ต้องมีการใส่สัญญาลักษณ์ แล้วตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้วย เช่น @Boy12345

Password Verifictaion : ใส่พาสเวิร์ด เดิมอีกครั้งให้เหมือนบรรทัดบน

          Amateur License Document : กดเพื่อส่ง รูป สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อยืนยันตัวตน

6. กดติ๊ก ในกรอบที่เขียนว่า ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ แล้วทำการตอบคำถาม ซึ่งคำถามจะเปลี่ยนไปเลื่อยๆ แล้วกดยืนยัน

7. เมื่อตอบถูกจะมีรูปเครื่องหมายถูกขึ้น แล้วกดปุ่ม Regiter

รอการยืนยันจากผู้ดูแลประมาณ สอง-สามวัน จะได้รับ Email พร้อม id callsign กลับมา

วิธีการใช้งานและตั้งค่า cross เสียง จาก DMR Dstar

วิธีการใช้งานและตั้งค่า cross เสียง จาก DMR Dstar ในฝั่งของวิทยุ DMR 1.เข้าเมนู Configuration ใน pistar 2.เลือกหัวข้อ DMR Configuration ตั้ง DMR Master: DMRGateway แล้วกด Apply Changes 3.ตั้งค่าตามภาพ แล้วกด Apply Changes 4.เข้าเมนู Expert 5.เข้าเมนู DMR GW ในรูปแบบ Full Edit 6.แก้ไขตามภาพ แล้วกด Apply Changes 7.สั่ง รีบูต hotspot ใหม่ ในฝั่งของ DSTAR กด DTMF ไปที่ Refector XLX520D โดย กด DTMF D520D http://xlx.dtdxa.com/index.php

วิธีการใช้งานและตั้งค่า cross เสียง จาก DMR <<<>>> Dstar

ในฝั่งของวิทยุ DMR
1.เข้าเมนู Configuration ใน pistar
2.เลือกหัวข้อ DMR Configuration ตั้ง DMR Master: DMRGateway แล้วกด Apply Changes

3.ตั้งค่าตามภาพ แล้วกด Apply Changes

4.เข้าเมนู Expert

5.เข้าเมนู DMR GW ในรูปแบบ Full Edit

6.แก้ไขตามภาพ แล้วกด Apply Changes

7.สั่ง รีบูต hotspot ใหม่

ในฝั่งของ DSTAR
กด DTMF ไปที่ Refector XLX520D โดย กด DTMF D520D

http://xlx.dtdxa.com/index.php

ขั้นตอนการตั้งให้ ircDDB Gateway และ D-STAR Repeater autostart(ต่อจากบทความที่แล้ว)

เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้ sudo su แล้วกด Enter cd /home/pi/.config/autostart แล้วกด Enter nano start_gateway.desktop แล้วกด Enter เพิ่มข้อความนี้ลงไป [Desktop Entry] Type=Application Exec=sudo ircddbgateway -gui หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่ง nano start_repeater.desktop แล้วกด Enter เพิ่มข้อความนี้ลงไป [Desktop Entry] Type=Application Exec=sudo dstarrepeater -gui หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งรีบูตระบบ sudo reboot แล้วกด Enter  

เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้

sudo su แล้วกด Enter
cd /home/pi/.config/autostart แล้วกด Enter
nano start_gateway.desktop แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความนี้ลงไป

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=sudo ircddbgateway -gui

หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter

พิมพ์คำสั่ง nano start_repeater.desktop แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความนี้ลงไป

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=sudo dstarrepeater -gui

หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter

พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งรีบูตระบบ sudo reboot แล้วกด Enter

 

ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว)

ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว) เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ดังนี้ sudo nano /boot/cmdline.txt แล้วกดปุ่ม Enter ทำการลบข้อความดังนี้ «ttyAMA0 » หรือ «console=serial0,115200» ดังตัวอย่าง เจอข้อความ «console=serial0,115200» จึงลบออกแค่นี้ ทำการปิดใช้งาน Bluetooth โดยใช้คำสั่ง sudo nano /boot/config.txt แล้วกด Enter พิมพ์เพิ่มบรรทัดสุดท้าย dtoverlay=pi3-disable-bt แล้วกดปุ่ม ctrl+X กดปุม Y กดปุ่ม Enter รีบูตระบบ พิมพ์คำสั่ง sudo reboot ตั้งค่าใน D-STAR Repeater config เพื่อเปิดการใช้งาน DVmega HAT

ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว)

  1. เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ดังนี้ sudo nano /boot/cmdline.txt แล้วกดปุ่ม Enter

  1. ทำการลบข้อความดังนี้ «ttyAMA0 » หรือ «console=serial0,115200» ดังตัวอย่าง เจอข้อความ «console=serial0,115200» จึงลบออกแค่นี้

  1. ทำการปิดใช้งาน Bluetooth โดยใช้คำสั่ง sudo nano /boot/config.txt แล้วกด Enter

พิมพ์เพิ่มบรรทัดสุดท้าย dtoverlay=pi3-disable-bt แล้วกดปุ่ม ctrl+X กดปุม Y กดปุ่ม Enter

  1. รีบูตระบบ พิมพ์คำสั่ง sudo reboot

  1. ตั้งค่าใน D-STAR Repeater config เพื่อเปิดการใช้งาน DVmega HAT

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater อุปกรณ์ที่ต้องใช้ Icom id51E-T(Plus2) Raspberry pi 2 ขึ้นไป สาย Data ขั้นตอนการลง IMG Dtdxa ใน Raspi ลง IMG ใน sd card จากลิ้ง Dtdxa.img เสียบสาย data เข้ากับ raspi ใส่ sd card เสียบสายไฟทำการบูตระบบใน Raspi ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆใน Raspi ทำการขยายเนื้อความจุ sd card ใน Raspi เพื่อให้เห็นเนื้อที่ความจุจริง เข้า โปรแกรม terminal พิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config … Continue reading “วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater”

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 • Icom id51E-T(Plus2)
 • Raspberry pi 2 ขึ้นไป
 • สาย Data

ขั้นตอนการลง IMG Dtdxa ใน Raspi

 1. ลง IMG ใน sd card จากลิ้ง Dtdxa.img
 2. เสียบสาย data เข้ากับ raspi ใส่ sd card เสียบสายไฟทำการบูตระบบใน Raspi

ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆใน Raspi

  1. ทำการขยายเนื้อความจุ sd card ใน Raspi เพื่อให้เห็นเนื้อที่ความจุจริง เข้า โปรแกรม terminal

พิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config แล้วกด Enter 

เลือกเมนู 7.Advanced Options

เลือกเมนู 1.Expand Filesystem เลือก Finish ระบบจะทำการรีบูต

  1. ทำการอัพค่าต่างๆของตัว Raspi ด้วยคำสั่ง update upgrade และ rpi-update

เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งตามนี้
sudo apt-get update กดปุ่ม Entersudo apt-get upgrade กดปุ่ม Enter sudo rpi-update กดปุ่ม Enterแล้วทำการสั่งรีบูต sudo reboot กดปุ่ม Enter

  1. ตั้งค่าใน D-STAR Repeater Config โดนเปลี่ยนจาก callsign HS2YTY เป็นของตัวเอง

  1. ตั้งค่าใน ircDDB Gateway config โดนเปลี่ยนจาก callsign HS2YTY เป็นของเอง

  1. เปิดโปรแกรม ircDDB Gateway และ D-STAR Repeater

การเพิ่ม REF087 (Dplus) ให้กับ Hotspot ที่ใช้ Pi-Star

เนื่องจากใน Dplus_Hosts files ของ Pi-Star ยังไม่รู้จัก REF087 จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกใช้ได้จาก drop-down list จนกว่าผู้พัฒนา Pi-Star จะเพิ่มเข้าไปให้ในอัพเดทใหม่ เราจึงต้องมาทำการเพิ่มให้มันเองด้วยขั้นตอนตามนี้ เริ่มจากเข้าหน้าผู้ดูแลของ Pi–Star Dashboard ผ่าน Web Browser (Google Chrome, Internet Explorer หรือ Mozzilla Firefox ก็ได้) เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ http://pi-star/admin/ ลงในช่อง url แล้วกด Enter ถ้าไม่สำเร็จ ให้แทน pi-star ด้วยเลข ip ของ hotspot เช่น http://192.168.0.201/admin/ กรุณาทำความเข้าใจกับความหมายของข้อความที่ท่านจะได้เจอในการอธิบายนี้ <spb> หมายความว่าให้เคาะ spacebar 1 ครั้ง <Tab> หมายความว่าให้เคาะ Tab 1 ครั้ง Username: pi-star Password: … Continue reading “การเพิ่ม REF087 (Dplus) ให้กับ Hotspot ที่ใช้ Pi-Star”

เนื่องจากใน Dplus_Hosts files ของ Pi-Star ยังไม่รู้จัก REF087 จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกใช้ได้จาก drop-down list จนกว่าผู้พัฒนา Pi-Star จะเพิ่มเข้าไปให้ในอัพเดทใหม่ เราจึงต้องมาทำการเพิ่มให้มันเองด้วยขั้นตอนตามนี้

เริ่มจากเข้าหน้าผู้ดูแลของ PiStar Dashboard ผ่าน Web Browser (Google Chrome, Internet Explorer หรือ Mozzilla Firefox ก็ได้)

เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ http://pi-star/admin/ ลงในช่อง url แล้วกด Enter

ถ้าไม่สำเร็จ ให้แทน pi-star ด้วยเลข ip ของ hotspot เช่น http://192.168.0.201/admin/

กรุณาทำความเข้าใจกับความหมายของข้อความที่ท่านจะได้เจอในการอธิบายนี้
<spb> หมายความว่าให้เคาะ spacebar 1 ครั้ง
<Tab> หมายความว่าให้เคาะ Tab 1 ครั้ง
Username: pi-star
Password: raspberry

คลื๊กไปที่ Configuration

คลิ๊ก Expert

คลิ๊ก SSH Access

pi-star login: pi-star
password: raspberry

พิมพ์คำสั่งตามนี้ทีละบรรทัดแล้วเคาะ Enter ตามทุกบรรทัด

rpi-rw
sudo<spb>su
cd
sudo<spb>nano<spb>DPlus_Hosts.txt

พิมพ์ REF087<Tab>119.59.116.122<Tab>L เพิ่มลงบนบรรทัดสุดท้ายให้เหมือนในภาพ

- เสร็จแล้วกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้และตามด้วยปุ่ม X พร้อมกัน
- จากนั้นกดปุ่ม Y เพื่อยื่นยันการแก้ไข
- แล้วตามด้วยกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึก

พิมพ์ sudo<spb>reboot แล้วกด Enter

หลังจากบูตใหม่แล้ว ให้กลับมาที่หน้า Configuration

- เลื่อนลงมาเพื่อตั้งค่าที่ D-Star Configuration
- ที่ Default Reflector ให้เลือก Text Entry แล้วพิมพ์ REF087
- ส่วนตัวท้ายให้เลือก C ตามภาพ
- กด Apply Changes
http://ref087.dstargateway.org/
เครดิต HS8JCV