การเพิ่ม REF087 (Dplus) ให้กับ Hotspot ที่ใช้ Pi-Star

เนื่องจากใน Dplus_Hosts files ของ Pi-Star ยังไม่รู้จัก REF087 จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกใช้ได้จาก drop-down list จนกว่าผู้พัฒนา Pi-Star จะเพิ่มเข้าไปให้ในอัพเดทใหม่ เราจึงต้องมาทำการเพิ่มให้มันเองด้วยขั้นตอนตามนี้ เริ่มจากเข้าหน้าผู้ดูแลของ Pi–Star Dashboard ผ่าน Web Browser (Google Chrome, Internet Explorer หรือ Mozzilla Firefox ก็ได้) เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ http://pi-star/admin/ ลงในช่อง url แล้วกด Enter ถ้าไม่สำเร็จ ให้แทน pi-star ด้วยเลข ip ของ hotspot เช่น http://192.168.0.201/admin/ กรุณาทำความเข้าใจกับความหมายของข้อความที่ท่านจะได้เจอในการอธิบายนี้ <spb> หมายความว่าให้เคาะ spacebar 1 ครั้ง <Tab> หมายความว่าให้เคาะ Tab 1 ครั้ง Username: pi-star Password: … Continue reading “การเพิ่ม REF087 (Dplus) ให้กับ Hotspot ที่ใช้ Pi-Star”

เนื่องจากใน Dplus_Hosts files ของ Pi-Star ยังไม่รู้จัก REF087 จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกใช้ได้จาก drop-down list จนกว่าผู้พัฒนา Pi-Star จะเพิ่มเข้าไปให้ในอัพเดทใหม่ เราจึงต้องมาทำการเพิ่มให้มันเองด้วยขั้นตอนตามนี้

เริ่มจากเข้าหน้าผู้ดูแลของ PiStar Dashboard ผ่าน Web Browser (Google Chrome, Internet Explorer หรือ Mozzilla Firefox ก็ได้)

เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ http://pi-star/admin/ ลงในช่อง url แล้วกด Enter

ถ้าไม่สำเร็จ ให้แทน pi-star ด้วยเลข ip ของ hotspot เช่น http://192.168.0.201/admin/

กรุณาทำความเข้าใจกับความหมายของข้อความที่ท่านจะได้เจอในการอธิบายนี้
<spb> หมายความว่าให้เคาะ spacebar 1 ครั้ง
<Tab> หมายความว่าให้เคาะ Tab 1 ครั้ง
Username: pi-star
Password: raspberry

คลื๊กไปที่ Configuration

คลิ๊ก Expert

คลิ๊ก SSH Access

pi-star login: pi-star
password: raspberry

พิมพ์คำสั่งตามนี้ทีละบรรทัดแล้วเคาะ Enter ตามทุกบรรทัด

rpi-rw
sudo<spb>su
cd
sudo<spb>nano<spb>DPlus_Hosts.txt

พิมพ์ REF087<Tab>119.59.116.122<Tab>L เพิ่มลงบนบรรทัดสุดท้ายให้เหมือนในภาพ

- เสร็จแล้วกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้และตามด้วยปุ่ม X พร้อมกัน
- จากนั้นกดปุ่ม Y เพื่อยื่นยันการแก้ไข
- แล้วตามด้วยกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึก

พิมพ์ sudo<spb>reboot แล้วกด Enter

หลังจากบูตใหม่แล้ว ให้กลับมาที่หน้า Configuration

- เลื่อนลงมาเพื่อตั้งค่าที่ D-Star Configuration
- ที่ Default Reflector ให้เลือก Text Entry แล้วพิมพ์ REF087
- ส่วนตัวท้ายให้เลือก C ตามภาพ
- กด Apply Changes
http://ref087.dstargateway.org/
เครดิต HS8JCV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *