การตั้งการค่าใช้งาน software RS-MS3W สำหรับ Access Point Mode และ Terminal Mode ของ ID-51E-T

ต่อเนื่องจากการลงทะเบียน G3 Gateway การตั้งค่าการใช้งาน software สำหรับ Access Point Mode และ Terminal Mode *ฟังก์ชั่นนี้ระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องเป็น Public IP เท่านั้น และต้องทำการ Forward port หมายเลข 40,000 มายัง Computer ที่เราใช้รันโปรแกรม RS-MS3W  สามารถดาวโหลดไดรเวอร์สำหรับสาย Data Link เทียบเท่า ได้ตามลิ้งค์นี้ http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm สามารถดาวโหลด Software RS-MS3W จากเว็บ ICOM Japan โดยตรงได้ตามลิ้งค์นี้ http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/RS-MS3W/1_14/RS-MS3W_1.14.zip เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก Setting แล้วเลือก Com Port ของสาย Data Link   ถ้าไม่แน่ใจสามารถเช็คค่า Com Port ได้จาก Device Manager Gateway … Continue reading “การตั้งการค่าใช้งาน software RS-MS3W สำหรับ Access Point Mode และ Terminal Mode ของ ID-51E-T”

ต่อเนื่องจากการลงทะเบียน G3 Gateway

การตั้งค่าการใช้งาน software สำหรับ Access Point Mode และ Terminal Mode

*ฟังก์ชั่นนี้ระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องเป็น Public IP เท่านั้น และต้องทำการ Forward port หมายเลข 40,000 มายัง Computer ที่เราใช้รันโปรแกรม RS-MS3W 

สามารถดาวโหลดไดรเวอร์สำหรับสาย Data Link เทียบเท่า ได้ตามลิ้งค์นี้
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

สามารถดาวโหลด Software RS-MS3W จากเว็บ ICOM Japan โดยตรงได้ตามลิ้งค์นี้
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/RS-MS3W/1_14/RS-MS3W_1.14.zip

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก Setting แล้วเลือก Com Port ของสาย Data Link   ถ้าไม่แน่ใจสามารถเช็คค่า Com Port ได้จาก Device Manager

Gateway Repeater : ให้กรอกชื่อโดเมนหรือหมายเลข IP ของ gateway ที่เราได้ไปลงทะเบียนเอาไว้แล้ว
Terminal/AP Call Sign : ใส่ค่าให้สอดคล้องกับตอนที่เราลงทะเบียนใว้ในส่วนของ Access Point
Gateway Type : เลือก Global
Allowed Call sign : ให้เลือก Disable   ถ้าต้องการเลือก Enable จะต้องเพิ่ม Callsigns ที่อนุญาตให้ใช้ผ่านเกตเวย์นี้ได้ใน List ด้านล่าง

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Start
หลังจากนี้ให้ตั้งความถี่ที่จะใช้งานที่เครื่องวิทยุ แล้วจึงเข้าไปตั้งให้เป็นโหมด DV Gateway

กดปุ่มเมนู และเลือก DV Gateway
เลือก Access Point Mode หรือ Terminal Mode

ทดสอบกดคีย์จากเครื่องวิทยุดีสตาร์อีกเครื่อง หากทุกอย่างถูกต้องจะต้องมีสถานะแสดงให้เห็นทางด้านซ้ายมือด้านล่างของโปรแกรม

ในกรณีที่เลือกเป็น Terminal Mode สามารถใช้เครื่อง ID-51E-T ดังกล่าวคุยผ่านสายโปรแกรมได้เลย โดยต้องตั้งค่า Call Sign ปลายทาง(To)ให้ถูกต้อง

อย่างกรณีในรูปหมายถึง ปลายทาง(To)ที่เราต้องการให้เสียงของเราไปออกอากาศคือ Repeater E24DA C   หากทุกอย่างถูกต้องเมื่อเรากดคีย์และพูด เสียงของเราจะไปออกอากาศที่ Repeater E24DA module C (VHF)

ในทำนองเดียวกันถ้าสถานีที่ได้ยินเสียงเราต้องการสนทนากลับมาหาเรา จะต้องตั้งค่าปลายทาง(To)เป็นนามเรียกขานของเรา ถึงจะสามารถส่งเสียงกลับมาถึงวิทยุเราได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *