วิธีการติดตั้ง pistar-nbtc dashboard

pistar-nbtc dashboard เป็นหน้าเว็บแสดงผลสำหรับ pi-star hotspot ที่ผมได้พัฒนาขึ้นโดยนำเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญๆมาแสดงผล และปุ่มคำสั่งต่างๆที่ใช้งานบ่อย ข้อมูลของผู้ที่ QSO ล่าสุดจะแสดง ชื่อจริง จังหวัด ประเภทใบอนุญาติ วันหมดอายุ และรูป ข้อความจากระบบ dapnet hampager โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ใดๆ การเชื่อมต่อ hotspot เข้าสู่ refactor 087 520 และ repeater dstar กสทช ทุกจังหวัด ความเคลื่อนไหวต่างๆของ hotspot สถานะการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ pistar-nbtc dashboard ปรับขนาดให้เข้ากับจอแสดงผลขนาด 800 x 480 และมีการปรับขนาดให้เข้ากับโทรศัพท์มือถืออีกด้วย (pistar-nbtc/mobile)

pistar-nbtc dashboard เป็นหน้าเว็บแสดงผลสำหรับ pi-star hotspot ที่ผมได้พัฒนาขึ้นโดยนำเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญๆมาแสดงผล และปุ่มคำสั่งต่างๆที่ใช้งานบ่อย

  • ข้อมูลของผู้ที่ QSO ล่าสุดจะแสดง ชื่อจริง จังหวัด ประเภทใบอนุญาติ วันหมดอายุ และรูป
  • ข้อความจากระบบ dapnet hampager โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ใดๆ
  • การเชื่อมต่อ hotspot เข้าสู่ refactor 087 520 และ repeater dstar กสทช ทุกจังหวัด
  • ความเคลื่อนไหวต่างๆของ hotspot สถานะการทำงานต่างๆของอุปกรณ์

pistar-nbtc dashboard ปรับขนาดให้เข้ากับจอแสดงผลขนาด 800 x 480
และมีการปรับขนาดให้เข้ากับโทรศัพท์มือถืออีกด้วย (pistar-nbtc/mobile)

Continue reading “วิธีการติดตั้ง pistar-nbtc dashboard”