ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งานกับ MMDVM devices

ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งาน MMDVM กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น DVMEGA, MMDVM Hat, MMDVM Board ฯลฯ 1. ทำการโหลด Pi-Star image จากเว็บ http://www.pistar.uk/downloads/ โดยเลือก image ตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้กับ Raspberry pi ให้ดาวน์โหลด Pi-Star_RPi_V3.4.8-Dec-2017.zip

ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งาน MMDVM กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น DVMEGA, MMDVM Hat, MMDVM Board ฯลฯ

1. ทำการโหลด Pi-Star image จากเว็บ http://www.pistar.uk/downloads/ โดยเลือก image ตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้กับ Raspberry pi ให้ดาวน์โหลด Pi-Star_RPi_V3.4.8-Dec-2017.zip

Continue reading “ขั้นตอนการติดตั้ง Pi-Star Image เพื่อใช้งานกับ MMDVM devices”

ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7

ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/userreg.cgi 2. ใส่ callsign ลงในช่องว่าง แล้วกด Validate

ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/userreg.cgi

2. ใส่ callsign ลงในช่องว่าง แล้วกด Validate

Continue reading “ขั้นตอนการลงทะเบียน ID CCS7”

D-STAR Routing System

ระบบ D-STAR ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้แบบเชื่อมต่อเข้ารีเฟลกเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งความจริงแล้วรีเฟลกเตอร์เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น เพราะระบบ D-STAR ออกแบบมาให้มีการจัดการเส้นทางของเกตเวย์(D-STAR Routing) ปัจจุบัน เทคนิคการจัดการเส้นทางของระบบดีสตาร์ (D-STAR Routing) มีอยู่สองระบบหลักๆคือ 1. Icom G2 System 2. ircDDB system ทั้งคู่มีความแตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายคือจัดการเส้นทางสำหรับเกตเวย์เหมือนกัน

ระบบ D-STAR ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้แบบเชื่อมต่อเข้ารีเฟลกเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งความจริงแล้วรีเฟลกเตอร์เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น เพราะระบบ D-STAR ออกแบบมาให้มีการจัดการเส้นทางของเกตเวย์(D-STAR Routing)

ปัจจุบัน เทคนิคการจัดการเส้นทางของระบบดีสตาร์ (D-STAR Routing) มีอยู่สองระบบหลักๆคือ
1. Icom G2 System
2. ircDDB system

ทั้งคู่มีความแตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายคือจัดการเส้นทางสำหรับเกตเวย์เหมือนกัน
Continue reading “D-STAR Routing System”

D-STAR เบื้องต้น

D-STAR ย่อมาจาก Digital Smart Technology for Amateur Radio เริ่มต้นพัฒนาโดย JARRL และ ICOM ปัจจุบันเครื่องที่สามารถใช้ระบบนี้ มี 2 ยี่ห้อ คือ ICOM และ KENWOOD สำหรับปัจจุบันประเทศไทยมีสองรุ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ คือ ICOM V82 และ IC-2200 โดยต้องทำการติดตั้ง UT-118 เพิ่มเข้าไป รูปแบบการใช้งานในโหมดดิจิตอล – คุยโดยตรงเหมือนเครื่องทั่วไป – คุยผ่านรีพีทเตอร์ – คุยโดยตรงหรือผ่านรีพีทเตอร์ และเชื่อมโยงผ่านระบบเกตเวย์ไปยังที่อื่นในโลกนี้ ทั้งเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่าน Reflector

D-STAR ย่อมาจาก Digital Smart Technology for Amateur Radio

เริ่มต้นพัฒนาโดย JARRL และ ICOM

ปัจจุบันเครื่องที่สามารถใช้ระบบนี้
มี 2 ยี่ห้อ คือ ICOM และ KENWOOD
สำหรับปัจจุบันประเทศไทยมีสองรุ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ คือ ICOM V82 และ IC-2200 โดยต้องทำการติดตั้ง UT-118 เพิ่มเข้าไป

รูปแบบการใช้งานในโหมดดิจิตอล
– คุยโดยตรงเหมือนเครื่องทั่วไป
– คุยผ่านรีพีทเตอร์
– คุยโดยตรงหรือผ่านรีพีทเตอร์ และเชื่อมโยงผ่านระบบเกตเวย์ไปยังที่อื่นในโลกนี้ ทั้งเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่าน Reflector
Continue reading “D-STAR เบื้องต้น”