AMPRNet101 – อะไรคือ IP Class44

ก่อนเราจะพูดถึง AMPRNet ได้นั้นก็คงจะต้องท้าวความก่อนว่า IP Address คืออะไร มันคือสิ่งที่ระบุตัวตนของ computer และ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น printer, switch, router, อุปกรณ์ mobile อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ TCP/IP network ได้ ซึ่ง IP address จะเป็นตัวบ่งบอกถึงที่อยู่ของ node ในระบบ network และมักจะเขียนอยู่ในรูปตัวเลข 4 ชุดเช่น 172.16.12.1 https://saixiii.com/what-is-ip-address/ IP Address แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. Private IP Address ใช้ภายในเครือข่าย ไม่สามารถเข้าถึงจากเครื่อข่ายภายนอกได้โดยจะสามารถสังเกตได้จากช่วงของ IP Address ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ เช่น10.0.0.0 – 10.255.255.255172.16.0.0 – 172.31.255.255192.168.0.0 – 192.168.255.255 2. … Continue reading “AMPRNet101 – อะไรคือ IP Class44”

ก่อนเราจะพูดถึง AMPRNet ได้นั้นก็คงจะต้องท้าวความก่อนว่า IP Address คืออะไร

มันคือสิ่งที่ระบุตัวตนของ computer และ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น printer, switch, router, อุปกรณ์ mobile อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ TCP/IP network ได้ ซึ่ง IP address จะเป็นตัวบ่งบอกถึงที่อยู่ของ node ในระบบ network และมักจะเขียนอยู่ในรูปตัวเลข 4 ชุดเช่น 172.16.12.1

https://saixiii.com/what-is-ip-address/

IP Address แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. Private IP Address ใช้ภายในเครือข่าย ไม่สามารถเข้าถึงจากเครื่อข่ายภายนอกได้
โดยจะสามารถสังเกตได้จากช่วงของ IP Address ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ เช่น
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

2. Public IP Address ใช้สำหรับเครือข่ายที่ต้องการให้ทุกเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้
(รวมทั้งการเข้าถึงจาก Private IP Address) โดยการใช้งานจะอยู่กับผู้ให้บริการเป็นส่วนใหญ่

กลับเข้าเรื่อง AMPRNet

AMPRNet เป็น Public IP Address ที่จัดสรรไว้ให้กับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก
ตั้งแต่ปี1981 โดยจัดสรรไว้ที่ 44.0.0.0/8 เป็นจำนวนกว่า 16,777,216 IPs

โดยในไทยได้รับการจัดสรรไว้ที่ 44.159.0.0/20 เป็นจำนวนกว่า 4,094 IPs

ซึ่งการนำเอา AMPRNet มาใช้งานนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก และจะต้องมีความรู้เฉพาะทาง
เนื่องจากจะต้องเข้าใจหลักการต่างๆเกี่ยวกับ Network รวมไปถึงการตั้งค่า Router
ถึงแม้ว่าจะตั้งค่าได้สำเร็จ ก็จะพบกับปัญหาการเชื่อมต่อข้ามทวีป ส่งผลให้ช้าและไม่เสถียร

นอกจากวิธีข้างต้นก็ยังมีอีกวิธีคือการนำเอา AMPRNet มาประกาศใช้ผ่านผู้ให้บริการในไทย
ซึ่งทางเราเลือกใช้วิธีดังกล่าวด้วยความอนุเคราะห์ของ บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด
ทำให้เราสามารถนำเอา AMPRNet มาใช้งานในไทยได้โดยไม่ติดปัญหาการเชื่อมต่อข้ามทวีป
โดยทางเราได้รับการจัดสรรไว้ที่ 44.159.12.0/22 เป็นจำนวนกว่า 1,022 IPs

และทางเราได้จัดทำ VPN Public IP Address เพื่อไว้ให้บริการแก่นักวิทยุสมัครเล่นไทย
เพื่อส่งเสริมในการทดลองและพัฒนาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆในกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย

*** VPN Public IP Address ยังอยู่ในขั้นทดลองภายใน เมื่อระบบพร้อม ***
*** ทางเราจะเปิดให้นักวิทยุสมัครเล่นไทยทุกท่านได้แจ้งความจำนงขอใช้ทันที ***
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ VPN Public IP Address ได้ที่
http://bit.ly/dtdxa_line44

ศึกษารายละเอียดของ AMPRNet เพิ่มเติมได้ที่ ampr.org

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

XLX520 : Multiprotocol Cross Gateway Reflector

ในขณะนี้ทางเราได้ติดตั้งชิปถอดรหัส AMBE3000 ให้กับ Gateway Reflector XLX520 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 8ชิป ซึ่งทำให้ระบบของเราสามารถ Cross ข้อมูลเสียง D-STAR <-> DMR พร้อมๆกันได้สูงสุดถึง 4 Modules(ล็อคการใช้งานไว้ที่ D, N, T, Y) โดยมีการแบ่งลักษณะการใช้งาน Module ต่างๆไว้ดังนี้– Module D ซึ่งเป็น default module ของ DMRgateway จึงใช้สำหรับการสนทนาระหว่าง D-STAR <-> DMR เป็นหลัก– Module N เชื่อมโยงไปยัง NXDN Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> NXDN)– Module T เชื่อมโยงไปยัง PEANUT ของ PA7LIM … Continue reading “XLX520 : Multiprotocol Cross Gateway Reflector”

ในขณะนี้ทางเราได้ติดตั้งชิปถอดรหัส AMBE3000 ให้กับ Gateway Reflector XLX520 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 8ชิป

ซึ่งทำให้ระบบของเราสามารถ Cross ข้อมูลเสียง D-STAR <-> DMR พร้อมๆกันได้สูงสุดถึง 4 Modules(ล็อคการใช้งานไว้ที่ D, N, T, Y)

โดยมีการแบ่งลักษณะการใช้งาน Module ต่างๆไว้ดังนี้
– Module D ซึ่งเป็น default module ของ DMRgateway จึงใช้สำหรับการสนทนาระหว่าง D-STAR <-> DMR เป็นหลัก
– Module N เชื่อมโยงไปยัง NXDN Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> NXDN)
– Module T เชื่อมโยงไปยัง PEANUT ของ PA7LIM จึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (PNUT <-> D-STAR <-> DMR)
– Module Y เชื่อมโยงไปยัง YSF Reflector ของเราจึงทำให้สามารถ Cross 3ระบบ (D-STAR <-> DMR <-> C4FM)

ในอนาคตอันใกล้นี้ทางเรากำลังจะทำการเชื่อมโยง XLX520 เข้าสู่ TalkGroup(TG) ของ Brandmeister(BM) ซึ่งจะทำให้สามารถ Cross D-STAR <-> DMR <-> DMR(BM)
และเพิ่มจำนวนชิปถอดรหัส AMBE3000 เป็น 16ชิป เพื่อให้เพียงพอต่อการศึกษาและค้นคว้าในกิจการวิทยุสมัครเล่นบนระบบดิจิตอลของไทย

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับทางเราเพื่อนำมาพัฒนาระบบและกิจการวิทยุสมัครเล่นบนระบบดิจิตอลของไทย ร่วมสนับสนุน

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar

การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar การตั้งค่า Hotspot ใช่ค่าตามภาพในหน้า comfig โหมด DMR Config แล้วกด apply changes เข้าเมนู Expert เข้าเมนู DMG GW แก้ตามรูป แล้วกด apply changes การตั้งค่าในส่วนของ วิทยุ ตามตัวอย่างใช้ Expert EP-868D เข้าเมนู Talk Groups เพิ่ม TG6 ตามรูป เพิ่ม CH. ตามรูปเพื่อใช้งานงาน TG6 โดยตั้งค่าความถี่ใหม่ตาม Hotspot ที่ใช้งาน

การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar

การตั้งค่า Hotspot

  • ใช่ค่าตามภาพในหน้า comfig โหมด DMR Config แล้วกด apply changes
  • เข้าเมนู Expert
  • เข้าเมนู DMG GW
  • แก้ตามรูป แล้วกด apply changes

การตั้งค่าในส่วนของ วิทยุ ตามตัวอย่างใช้ Expert EP-868D

  • เข้าเมนู Talk Groups
  • เพิ่ม TG6 ตามรูป
  • เพิ่ม CH. ตามรูปเพื่อใช้งานงาน TG6 โดยตั้งค่าความถี่ใหม่ตาม Hotspot ที่ใช้งาน

Pi-Star: How to update Host IP

73, E24YUJNapont Kitiwiriyakul


เข้าหน้าเว็บ http://pistar_ip/admin/expert/ssh_access.php
(แก้ไข pistar_ip เป็นเลขไอพีของอุปกรณ์ท่าน)
user: pi-star
password: raspberry (ถ้าเปลี่ยนก็ตามที่ท่านเปลี่ยน)
(Password จะไม่แสดงผล พิมพ์เรียบร้อยแล้ว Enter ได้ทันที)
เมื่อ Login เข้าได้เรียบร้อยพิมพ์คำสั่งตามลำดับ ดังนี้
1. rpi-rw (Enter)
2. sudo HostFilesUpdate.sh (Enter) รอซักครู่ให้โปรแกรมทำงาน
3. sudo reboot (Enter) อุปกรณ์ของท่านจะรีบูทใหม่ พร้อมใช้งาน

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

Expert EP-868D – อัพเดท Callsign ลงเครื่อง

ก่อนอื่นท่านต้องติดตั้งโปรแกรมจัดการเครื่อง Expert EP-868D ให้เรียบร้อยซะก่อนสามารถติดตามได้ ที่นี่ เมื่อโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้วให้ทำการโหลดข้อมูลจากวิทยุก่อน เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาสั่งดึงข้อมูลจากวิทยุ รอซักครู่ให้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากวิทยุ หลังจากนั้นก็ได้เวลาเริ่มโหลดไฟล์ Callsign เข้าสู่โปรแกรม จะต้องใช้เวลาในการ Import ข้อมูลหลายนาทีตามขนาดไฟล์ ไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมค้างไปหรือป่าว ณ ตอนนี้ท่านได้ทำการโหลดไฟล์จากวิทยุเดิมและอัพเดทไฟล์ Callsign เรียบร้อยแล้วบนคอมพิวเตอร์ทีนี้ก็ถึงเวลาเขียนข้อมูลกลับลงสู่วิทยุของท่าน โดย จะต้องใช้เวลาหลายนาทีในการเขียนข้อมูล ท่านไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมค้างไปหรือป่าวขอเพียงแค่ระหว่างทำการเขียนข้อมูล ห้ามถอดสาย ห้ามไฟดับและเมื่อการเขียนข้อมูลเรียบร้อย เครื่องของท่านจะเปิดขึ้นเอง พร้อมใช้งาน หากท่านไม่ทราบว่าสามารถโหลดไฟล์ Digital Contact List ได้เองจากที่ไหนขอให้ท่านเข้าร่วม Line Square ของทางเว็บเราผ่าน QR-Code ด้านล่าง 73, E24YUJNapont Kitiwiriyakul

ก่อนอื่นท่านต้องติดตั้งโปรแกรมจัดการเครื่อง Expert EP-868D ให้เรียบร้อยซะก่อน
สามารถติดตามได้ ที่นี่

เมื่อโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้วให้ทำการโหลดข้อมูลจากวิทยุก่อน


Set > Set COM

(เลือก Comport ของวิทยุ) > OK

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาสั่งดึงข้อมูลจากวิทยุ

Program > Read From Radio
OK
(ติ๊กถูกแค่ Other Data) > OK

รอซักครู่ให้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากวิทยุ หลังจากนั้นก็ได้เวลาเริ่มโหลดไฟล์ Callsign เข้าสู่โปรแกรม

Tool > Import
Digital Contact List > เลือกไฟล์ที่โหลดมา .csv > Import

จะต้องใช้เวลาในการ Import ข้อมูลหลายนาทีตามขนาดไฟล์ ไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมค้างไปหรือป่าว

OK

ณ ตอนนี้ท่านได้ทำการโหลดไฟล์จากวิทยุเดิม
และอัพเดทไฟล์ Callsign เรียบร้อยแล้วบนคอมพิวเตอร์
ทีนี้ก็ถึงเวลาเขียนข้อมูลกลับลงสู่วิทยุของท่าน โดย


Program > Write To Radio
OK

(ติ๊กถูกทั้ง Digital Contact List และ Other Data) > OK

จะต้องใช้เวลาหลายนาทีในการเขียนข้อมูล ท่านไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมค้างไปหรือป่าว
ขอเพียงแค่ระหว่างทำการเขียนข้อมูล ห้ามถอดสาย ห้ามไฟดับ
และเมื่อการเขียนข้อมูลเรียบร้อย เครื่องของท่านจะเปิดขึ้นเอง พร้อมใช้งาน

หากท่านไม่ทราบว่าสามารถโหลดไฟล์ Digital Contact List ได้เองจากที่ไหน
ขอให้ท่านเข้าร่วม Line Square ของทางเว็บเราผ่าน QR-Code ด้านล่าง

https://line.me/ti/g2/QULJI8S8A8

73, E24YUJ
Napont Kitiwiriyakul

Expert EP-868D – การตั้งค่า Static Talk Groups ให้กับวิทยุและฮอทสปอท เพื่อการสแตนบายฟังได้หลายๆ TGs ในช่องเดียว

หลายท่านอาจจะต้องการสแตนบายฟังหลายๆ TGs แต่รำคาญที่จะต้องมาคอยหมุนลูกบิดช่องที่บันทึก TG หนึ่งแล้วกดคีย์ออกอากาศสั้นๆเพื่อให้ฮอทสปอททำการย้ายหรือเพิ่ม TG นั้นเป็นการชั่วคราวไปไว้อยู่ใน Dynamic TGs ซึ่งเมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลาไม่นานมันก็จะหายไปแล้วก็ต้องมาคอยหมุนกดเพิ่มเข้าไปอีก ตัวอย่างการตั้งค่าที่จะมาเล่าสู่กันฟังคราวนี้จะเป็นการตั้งช่องในวิทยุ Expert ไว้ช่องนึงให้สามารถฟัง TG520 TG5201 และTG52099 ทั้งสามอันนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่พร้อมกันทีเดียว แต่เมื่อไหร่ที่มีคนเริ่ม QSO บน TG อันใดอันหนึ่งในสามอันนี้ เมื่อนั้น BrandMeister ก็จะส่งข้อความนั้นมาที่ฮอทสปอทเรา และถ่ายทอดมาที่วิทยุเราอีกที โดยที่ได้มีการตั้งการรับฟังทั้งสาม TGs ไว้ในช่องนั้นอยู่แล้ว ก็จะได้ยินเสียงเพื่อนที่กำลัง QSO นั้น และบนจอวิทยุเองก็จะแสดงด้วยว่าเสียงเพื่อนท่านนั้นมาจาก TG ใด ลองดูครับเพื่อนๆ ลองดู 73 de E2ØWMJ /Jay

หลายท่านอาจจะต้องการสแตนบายฟังหลายๆ TGs แต่รำคาญที่จะต้องมาคอยหมุนลูกบิดช่องที่บันทึก TG หนึ่งแล้วกดคีย์ออกอากาศสั้นๆเพื่อให้ฮอทสปอททำการย้ายหรือเพิ่ม TG นั้นเป็นการชั่วคราวไปไว้อยู่ใน Dynamic TGs ซึ่งเมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลาไม่นานมันก็จะหายไปแล้วก็ต้องมาคอยหมุนกดเพิ่มเข้าไปอีก

ตัวอย่างการตั้งค่าที่จะมาเล่าสู่กันฟังคราวนี้จะเป็นการตั้งช่องในวิทยุ Expert ไว้ช่องนึงให้สามารถฟัง TG520 TG5201 และTG52099 ทั้งสามอันนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่พร้อมกันทีเดียว แต่เมื่อไหร่ที่มีคนเริ่ม QSO บน TG อันใดอันหนึ่งในสามอันนี้ เมื่อนั้น BrandMeister ก็จะส่งข้อความนั้นมาที่ฮอทสปอทเรา และถ่ายทอดมาที่วิทยุเราอีกที โดยที่ได้มีการตั้งการรับฟังทั้งสาม TGs ไว้ในช่องนั้นอยู่แล้ว ก็จะได้ยินเสียงเพื่อนที่กำลัง QSO นั้น และบนจอวิทยุเองก็จะแสดงด้วยว่าเสียงเพื่อนท่านนั้นมาจาก TG ใด

ขั้นตอนแรก ล๊อกอินเข้าไปที่ BrandMeister ของท่าน ทางด้านซ้ายล่าง กดเข้าไปที่ My hotspots แล้วคลิ๊กเข้าไปยังฮอทสปอทตัวที่ใช้อยู่ สังเกตว่าถ้าฮอทสปอทของท่านได้เปิดใช้งานอยู่ในโหมด DMR และเชื่อมต่ออยู่กับ BM อยู่แล้ว จะมีรูปปลั๊กเขียวๆต่อท้ายอยู่
เมื่อกดแล้วจะได้หน้าจอตามรูปประมาณนี้ ให้ไปทำการเพิ่ม Static Talkgroups ตามนั้น
ผมใส่ไปทั้งหมดสาม TGs คือ 520 5201 และ 52099
แล้วกด Save changes ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด
จากนั้นมาเช็คดูที่หน้า Admin ของฮอทสปอทเราว่า Static TGs แสดงขึ้นมารียัง
ถ้าขึ้นมาตามนี้ก็ผ่าน ไปตั้งช่องวิทยุกันได้เลย
เปิดโปรแกรมตั้งค่าวิดยุขึ้นมาละเริ่มด้วยการเมคชัวร์ก่อนว่าเราได้มีการตั้ง TGs ทั้งสามไว้แล้วรียัง ถ้ายังก็ตั้งซะ รอไร?
ต่อไปก็มาตั้งรายการกลุ่ม TGsที่ต้องการจะเฝ้าฟังขึ้นมาเป็นรายการ
ผมตั้งไว้เพียงแค่รายการเดียวชื่อว่า Thai DMRs โดยมีสาม TGs นี้เท่านั้นที่อยู่ในกลุ่มของรายการ
ขั้นตอนสุดท้าย มาเลือกว่าจะให้ข่องไหนฟัง TGs กลุ่มนี้ได้
ในภาพจะเป็นช่องที่ผมสร้างเอาไว้คอยยิงพิกัดขึ้น aprs.fi แบบ Digital APRS
สังเกตดูจะเห็นว่า เพียงแค่ผมตั้งที่ Receive Group List ให้เป็นรายการชื่อว่า Thai DMRs ที่สร้างไปเมื่อสักครู่ ช่องนี้ก็จะสามารถรับฟังเสียงจากทั้งสาม TGs ดังกล่าวได้ด้วย

เสียบสายวิทยุละโปรแกรมเลยครับ แล้วหมุนวิทยุไปที่ช่องดังกล่าวเพื่อทำการเฝ้าฟัง

ถ้าต้องการตอบกลับไปหาเพื่อนสมาชิก ให้สังเกตเลข TG ที่เค้ากดมา แล้วหมุนลูกบิดเปลี่ยนช่องไปยังช่องที่ตั้งไว้สำหรับ TG นั้นแล้วจึงสนทนาได้ตามปกติ

ลองดูครับเพื่อนๆ ลองดู

73 de E2ØWMJ /Jay

Expert EP-868D – การตั้งค่าการแจ้งพิกัด APRS ผ่านระบบ DMR BrandMeister เพื่อไปแสดงบน aprs.fi

ลองเล่นดูกันนะครับเพื่อนๆ 73 de E2ØWMJ /Jay

เข้าไปตั้งค่าในส่วนของ SelfCare Settings ใน BrandMeister ให้เหมือนทุกอย่างตามนี้ ยกเว้น APRS Callsigns ที่เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ตามใจได้เลยว่าต้องการจะให้เป็นเลขอะไรต่อท้ายคอลไซน์ตัวเอง และ APRS Text ที่เป็นข้อความอะไรก็ได้ที่ต้องการ


เข้าไปในโปรแกรมตั้งค่าวิทยุบนคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดฟังชั่น GPS และ APRS
โดยเข้าไปที่ Tool แล้วเลือก Options
แล้วมาติ๊กที่ GPS และ APRS
กด OK
เข้ามาที่ Optional Setting เพื่อทำการเปิดการใช้งาน GPS

หลับหูหลับตาตั้งตามนี้ได้เลยครับ
ต่อจากนั้นมาตั้งค่าในส่วนของ APRS โดยให้ตั้งค่าตามรูปนี้ได้เลย
APRS Auto TX Intervals จะเป็นค่าที่กำหนดว่าวิทยุจะทำการกดคีย์ออกอากาศยิงพิกัดไปโดยอัตโนมัตทุกกี่วินาที

จากรูปจะเห็นว่าผมตั้งไว้ที่ 120 วินาที

ข้อมูลพิกัดที่เครื่องวิทยุส่งออกไปนั้นจะถูกแจ้งเป็น Private Call ไปที่ TG 310999 แล้วข้อมูลพิกัดของนั้นก็จะถูกส่งผ่านไปในเครือข่ายของ BrandMeister เพื่อจัดการส่งต่อไปยัง aprs.fi อีกที
ขั้นตอนสุดท้ายคือมาตั้งที่ช่องใช้งานของเราว่าต้องการให้มีการเปิดการแจ้งพิกัดไว้ด้วยมั้ย

ในรูปจะเป็นตัวอย่างการตั้งค่าช่องใช้งาน เป็นช่องที่ผมชอบเปิดสแตนบายไว้เป็นประจำ ตั้งชื่อไว้ว่า Thailand (Talk Group 520) โดยผมเปิดให้มีการแจ้งพิกัดโดยอัตโนมัติไว้ด้วยทุก 120 วินาทีตามเงื่อนไขของขั้นตอนก่อนหน้านี้
โปรแกรมเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเริ่มใช้งานโดยเปิดช่องที่เราตั้งให้มีการยิงพิกัดไว้ด้วย ในกรณีของผมนี้ก็จะเปิดไปที่ช่อง Thailand

โดยไม่ต้องกดคีย์ออกอากาศ วิทยุก็จะทำการออกอากาศเป็นคีย์สั้นสั้นเพื่อส่งพิกัดโดยอัตโนมัติเองทุก 120 วินาที

เสร็จแล้วเข้าไปเปิดดูใน aprs.fi ก็จะพบคอลไซน์เราที่ตั้งไว้ขึ้นไปวิ่งเล่นอยู่บนนั้นหล่ะครับผม

ลองเล่นดูกันนะครับเพื่อนๆ

73 de E2ØWMJ /Jay

คู่มือการใช้งานภาษาไทย วิทยุ EXPERT EP-868D

https://www.dropbox.com/s/4xsptpbi7aix6i4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/4xsptpbi7aix6i4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf?dl=0